Best in English

Žáci při online testu při soutěži.

Dne 26. 11. 2021 proběhla mezinárodní tradiční soutěž v anglickém jazyce Best in English. Naši žáci se zúčastnili ve velkém počtu a byli vybráni jako nejlepší angličtináři. Na fotografii jsou zachyceni, jak vyplňují online test. Dosáhli velmi dobrých výsledků a Číst více

Bobřík informatiky 2021

Logo soutěže v informatice - Bobřík.

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2021 se naše škola zapojila do celostátní informatické soutěže Bobřík informatiky. V soutěžním testu žáci otestovali své algoritmické a logické myšlení. V nejvyšší kategorii SENIOR soutěžilo 42 žáků 3. a 4. ročníku. Úspěšnými řešiteli Číst více

Logická olympiáda 2021

Logo Logické olympiády

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže s názvem LOGICKÁ OLYMPIÁDA, kterou pořádá Mensa České republiky. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Celorepublikově se Číst více

Workshop v kanceláři OSN

Žáci při akci v OSN.

Žáci 4. D navštívili 16. 11. t. r. v rámci semináře ze společenských věd kancelář OSN, kde se zúčastnili workshopu na téma „klimatické změny“. Na úvod jsme vyslechli základní informace o OSN (např. okolnosti jejího založení nebo počtu členských států) Číst více

Ruština a angličtina s rodilým mluvčím

Rodilí mluvčí z řad žáků školy.

Žáci 1. roč. a 4. roč. měli možnost si procvičit mluvený projev s rodilými mluvčími, žáky OA Dušní, kteří sedí stejně jako oni za stejnými lavicemi, jenom jsou z jiné třídy a z jiného ročníku. Někteří měli dobrý pocit a Číst více

Konference z Evropského Parlamentu

Pohled do parlamentu EU

Dne 12. 11. t. r. se žáci 4. D zúčastnili online konference z Evropského Parlamentu na téma „Bezpečnost a ochrana životního prostředí v EU“. Předem si připravili otázku o bezpečnosti, která byla zaslána organizátorům. V průběhu konference bylo odpovídáno na Číst více

Soutěž IT ZEUS

Obrázek boha Dia

Silný jako Zeus, moudrý jako Zeus. Původně byl Zeus řeckým bohem, nyní však toto slovo reprezentuje zkratku soutěže pořádané každoročně na OA Resslova 5, Praha 2, která se skládá ze Z – zeměpis, E- ekonomika, U – účetnictví, S – Číst více

Soutěž ZAV Olomouc 2021

Logo školy ZAV

V pátek 5. listopadu 2021 se naše škola zúčastnila soutěže ZAV Olomouc 2021 v psaní na klávesnici pro žáky středních škol a talentované základních škol. Letošní ročník probíhal online a účastnilo se jej 461 žáků z 56 škol ČR, kteří se Číst více

2. E v Senátu

Žáci při prohlídce senátu.

Dne 5. 11. t. r. navštívila 2. E v rámci občanské nauky Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu ČR. Ihned po příchodu nás čekala vstupní kontrola, zda s sebou nemáme zbraně nebo jiné nepovolené pomůcky, a poté následovala prohlídka krásných a prostorných sálů, Číst více

Rozhoduj o Evropě

Naši zástupci na akci

Dne 2. 11. 2021 se vybraní žáci ze 4. ročníku obou tříd ekonomických lyceí, jmenovitě V. Bartošová, J. Götz, M. Lejsek a A. Kindrat, zúčastnili semináře Rozhoduj o Evropě, který se konal v Praze v Evropském domě. Účastníci si mohli Číst více

eTwinning

Logo eTvinnig

eTwinning je společenství evropských škol, do něhož je zapojeno 44 zemí v celé Evropě i mimo ni. Jedná se o platformu, přes kterou mohou učitelé a studenti vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Ve dnech 14. Číst více