Organizace školního roku

 

Vyučování 1. pololetí 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
  2. pololetí 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019
Prázdniny podzimní 29. – 30. 10. 2018
  vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)
  pololetní 1. 2. 2019
  jarní 11. 2. – 17. 2. 2019
  velikonoční 18. 4. 2019
  hlavní 29. 6. – 31. 8. 2019
Státní svátky 28. 9. 2018, 28. 10. 2018, 17. 11. 2018, 19. 4. 2019, 1. 5. 2019,
8. 5. 2019
Ředitelský den 1. 3. 2019
Přijímací řízení 1. řádný termín 12. dubna 2019 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 15. dubna 2019 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2019.
    Náhradní termín: 13. května 2019 (1. termín), 14. května 2019
(2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická 6. 9. 2018
  ústní společná + profilová 11. 9. 2018
  společná část MZ 3. – 5. září 2018; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická 23. 4. 2019 (IT), 24. 4. 2019 (OA) , 25. 4. 2019 (EL)
  ústní 20. – 31. 5. 2019
  společná část MZ (podle jedn. zkuš. schématu MŠMT) 2. – 10. 5. 2019, písemné práce společné části MZ 10. a 11. dubna 2019
Vysvědčení za 4. ročník  26. 4. 2019
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA a IT 2. – 30. 5. 2019
  2. ročníku obru OA a IT,
3. ročníku oboru EL
20. – 31. 5. 2019
Pedagogické rady zahajovací 28. 8. a 31. 8. 2018
  za 1. čtvrtletí 13. 11. 2018
  za 1. pololetí 22. 1. 2019
  za 3. čtvrtletí 2. 4. 2019
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 23. 4. 2019
  za 2. pololetí 25. 6. 2019
  závěrečná 28. 6. 2019
Dny otevřených dveří 3. 12. 2018 v 17:00 h, 9. 1. 2019 v 17:00 h, 5. 2. 2019 v 17:00 h
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 5. – 7. 9. 2018
Schola Pragensis 22. – 24. 11. 2018
Školní ples 1. 3. 2019
Veletrh FIF března 2019
Zájezd z OVI 1. 10. – 9. 10. 2018
Třídní schůzky rodičů 13. 11. 2018 v 17:30 h, 2. 4. 2019 v 17:30 h
Rada rodičů 13. 11. 2018 v 17:00 h, 2. 4. 2019 v 17:00 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby