Organizace školního roku

 

Vyučování 1. pololetí 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
  2. pololetí 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021
Prázdniny podzimní 29. – 30. 10. 2020
  vánoční 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021)
  pololetní 29. 1. 2021
  jarní 22. 2. – 28. 2. 2021
  velikonoční 1. 4. 2021
  hlavní 1. 7. – 31. 8. 2021
Státní svátky 28. 9. 2020, 28. 10. 2020, 17. 11. 2020, 2. a 5. 4. 2021,
1. 5. 2021, 
8. 5. 20201
Ředitelský den 15. 2. 2021
Přijímací řízení 1. řádný termín 12. dubna 2021 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 13. dubna 2021 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2021.
    Náhradní termín: 12. květena 2021 (1. termín), 13. květen 2021
(2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická  3. 9. 2020
  ústní společná + profilová  8. 9. 2020
  společná část MZ 1. – 3. 9 2020; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická 28. 4. 2021 (IT + EL), 29. 4. 2021 (OA)
písemná práce český jazyk a literatura 7. 4. 2021, cizí jazyky 8. 4. 2021
  ústní 17. – 28. 5. 2021
  společná část MZ (podle jedn. zkuš. schématu MŠMT) 3. – 7. 5. 2021
Vysvědčení za 4. ročník  30. 4. 2021
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA, EL a IT 17. – 29. 5. 2021
  2. ročníku oborů OA a IT
17. – 29. 5. 2021
Pedagogické rady zahajovací 26. 8. a 31. 8. 2020
  za 1. čtvrtletí 10. 11. 2020
  za 1. pololetí 26. 1. 2021
  za 3. čtvrtletí 30. 3. 2021
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 28. 4. 2021
  za 2. pololetí 24. 6. 2021
  závěrečná 30. 6. 2021
Dny otevřených dveří 1. 12. 2020 v 17:00 h, 11. 1. 2021 v 17:00 h, 3. 2. 2021 v 17:00 h
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 7. –11. 9. 2020
Sportovní kurz pro 2. ročníky 3. – 7. 5. 2021
Zájezd z OVI červen 2021
Schola Pragensis 26. – 28. 11. 2020
Školní ples  5. 2. 2021
Veletrh FIF březen 2021
Zájezd do Anglie 20. – 25. 6. 2021
Třídní schůzky rodičů 10. 11. 2020 v 17:30 h, 30. 3. 2021 v 17:30 h
Rada rodičů 10. 11. 2020 v 17:00 h, 30. 3. 2021 v 17:00 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby