Organizace školního roku

 

Vyučování 1. pololetí 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
  2. pololetí 1. 2. 2018 – 29. 6. 2018
Prázdniny podzimní 26. – 27. 10. 2017
  vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)
  pololetní 2. 2. 2018
  jarní 5. 2. – 11. 2. 2018
  velikonoční 29. – 30. 3. 2018
  hlavní 2. 7. – 31. 8. 2018
Státní svátky 28. 9. 2017, 28. 10. 2017, 17. 11. 2017, 2. 4. 2018, 1. 5. 2018, 8. 5. 2018
Ředitelský den 29. 9. 2017, 2. 3. 2018
Přijímací řízení 1. řádný termín 12. dubna 2018 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 16. dubna 2018 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2018.
    Náhradní termín: 10. května 2018 (1. termín), 11. května 2018 (2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická 8. 9. 2017
  ústní společná + profilová 11. 9. 2017
  společná část MZ 4. – 7. září 2017; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická 24. 4. 2018 (EL), 25. 4. 2018 (OA + IT)
  ústní 16. – 25. 5. 2018
  společná část MZ (podle jedn. zkuš. schématu MŠMT) 2. – 9. 5. 2018, písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2018
Vysvědčení za 4. ročník  26. 4. 2018
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA a IT 2. – 30. 5. 2018
  3. ročníku oboru EL 14. – 25. 5. 2018
Pedagogické rady zahajovací 29. 8. a 1. 9. 2017
  za 1. čtvrtletí 14. 11. 2017
  za 1. pololetí 23. 1. 2018
  za 3. čtvrtletí 10. 4. 2018
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 24. 4. 2018
  za 2. pololetí 26. 6. 2018
  závěrečná 29. 6. 2018
Dny otevřených dveří 6. 12. 2017 v 17:00 h, 11. 1. 2018 v 17:00 h, 13. 2. 2018 v 17:00 h
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 5. – 7. 9. 2017
Schola Pragensis 23. – 25. 11. 2017
Školní ples 2. 3. 2018
Veletrh FIF 21. – 23. března 2018
Zájezd z OVI 2. 10. – 9. 10. 2017
Zájezd do Anglie 19. – 24. 9. 2017
Třídní schůzky rodičů 14. 11. 2017 v 17:00 h, 10. 4. 2018 v 17:00 h
Rada rodičů 14. 11. 2017 v 16:30 h, 10. 4. 20118 v 16:30 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby