Organizace školního roku

Vyučování 1. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
  2. pololetí 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
Prázdniny podzimní 26. a 27. 10. 2022
  vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
(vyučování začne v úterý 3. 1. 2023)
  pololetní 3. 2. 2023
  jarní 13. 3. – 19. 3. 2023
  velikonoční 6. 4. 2023
  hlavní 1. 7. – 31. 8. 2023
Státní svátky 28. 9. 2022, 28. 10. 2022, 17. 11. 2022,
7. a 10. 4. 2023
Ředitelský den 24. a 25. 10. 2022, 18. 11. 2022, 24. 2. 2023
Přijímací řízení 1. řádný termín 13. dubna 2023 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 14. dubna 2023 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2023.
    Náhradní termín: 10. května 2023 (1. termín),
11. května 2023(2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická
písemná CJL, ANJ
8. 9. 2022
9. 9. 2022
  ústní  profilová  13. 9. 2022
  společná část MZ 1. – 5. 9. 2022; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická
26. 4. 2023 (IT + EL), 27. 4. 2023 (OA)
písemná práce 5. 4. 2023 – ČJL, 24. 4. 2023 cizí jazyk
  ústní 22. 5. – 2. 6. 2023
  společná část MZ
(podle jedn. zkuš. schématu MŠMT)
2. – 5. 5. 2023
Vysvědčení za 4. ročník  28. 4. 2023
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA, EL a IT 22. 5. – 2. 6. 2023
  2. ročníku oborů OA a IT
22. 5. – 2. 6. 2023
Pedagogické rady zahajovací 29. 8. a 31. 8. 2022
  za 1. čtvrtletí 15. 11. 2022
  za 1. pololetí 24. 1. 2023
  za 3. čtvrtletí 21. 3. 2023
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 25. 4. 2023
  za 2. pololetí 27. 6. 2023
  závěrečná 30. 6. 2023
Dny otevřených dveří 7. 12. 2022, 9. 1. a 14. 2. 2023
Dny otevřených dveří
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 5. –9. 9. 2023
Lyžařský kurz pro 2. ročníky únor 2023 (podle epidemiologické situace)
Schola Pragensis listopad 2023
Školní ples 24. 2. 2023
Veletrh FIF březen 2023
Třídní schůzky rodičů 15. 11. 2022 v 17:30 h, 21. 3. 2023 v 17:30 h
Rada rodičů 15. 11. 2022 v 17:00 h, 21. 3. 2023 v 17:00 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby