Organizace školního roku

 

Vyučování 1. pololetí 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
  2. pololetí 3. 2. 2020 – 30. 6. 2020
Prázdniny podzimní 29. – 30. 10. 2019
  vánoční 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020)
  pololetní 31. 1. 2020
  jarní 17. 2. – 23. 2. 2020
  velikonoční 9. 4. 2020
  hlavní 1. 7. – 1. 9. 2020
Státní svátky 28. 9. 2019, 28. 10. 2019, 17. 11. 2019, 10. 4. 2020, 1. 5. 2020,
8. 5. 2020
Ředitelský den 6. 3. 2020
Přijímací řízení 1. řádný termín 14. dubna 2020 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 15. dubna 2020 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 2. 3. 2020.
    Náhradní termín: 13. května 2020 (1. termín), 14. května 2020
(2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická 9. 9. 2019
  ústní společná + profilová 10. 9. 2019
  společná část MZ 2. – 6. září 2019; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická 27. 4. 2020 (IT + EL), 28. 4. 2020 (OA)
  ústní 18. – 29. 5. 2020
  společná část MZ (podle jedn. zkuš. schématu MŠMT) 4. – 6. 5. 2020, písemné práce společné části MZ 8. a 30. dubna 2020
Vysvědčení za 4. ročník  29. 4. 2020
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA, EL a IT 18. – 29. 5. 2020
  2. ročníku oborů OA a IT
18. – 29. 5. 2020
Pedagogické rady zahajovací 27. 8. a 30. 8. 2019
  za 1. čtvrtletí 12. 11. 2019
  za 1. pololetí 21. 1. 2020
  za 3. čtvrtletí 31. 3. 2020
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 28. 4. 2020
  za 2. pololetí 25. 6. 2020
  závěrečná 30. 6. 2020
Dny otevřených dveří 2. 12. 2019 v 17:00 h, 15. 1. 2020 v 17:00 h, 4. 2. 2020 v 17:00 h
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 4. – 6. 9. 2019
Zájezd do Španělska 14. – 20. 9. 2019
Zájezd z OVI 2. 10. – 10. 10. 2019
Schola Pragensis 28. – 30. 11. 2019
Lyžařský kurz 28. 2. – 5. 3. 2020 (1. ročník)
Školní ples  6. 3. 2020
Veletrh FIF 18. – 20. 3. 2020
Sportovní kurz 26. – 30. 4. 2020 (2. ročník)
Třídní schůzky rodičů 12. 11. 2019 v 17:30 h, 31. 3. 2020 v 17:30 h
Rada rodičů 12. 11. 2019 v 17:00 h, 31. 3. 2020 v 17:00 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby