Organizace školního roku

Vyučování 1. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
  2. pololetí 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
Prázdniny podzimní 27. a 29. 10. 2021
  vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022)
  pololetní 4. 2. 2022
  jarní 7. 3. – 13. 3. 2022
  velikonoční 14. 4. 2022
  hlavní 1. 7. – 31. 8. 2022
Státní svátky 28. 9. 2021, 28. 10. 2021, 17. 11. 2021, 15. a 18. 4. 2022
Ředitelský den 27. 9. 2021, 13. 4. 2022
Přijímací řízení 1. řádný termín 12. dubna 2022 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 13. dubna 2022 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2022.
    Náhradní termín: 10. května 2022 (1. termín), 11. května 2022
(2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická
mimořádný ter.
 6. 9. 2021
29. 9. 2021
  ústní společná + profilová  9. 9. 2021
  společná část MZ 1. – 2. 9 2021; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická
27. 4. 2022 (IT + EL), 28. 4. 2022 (OA)
písemná práce 7. 4. 2022 – ČJL, 8. 4. 2022 cizí jazyk
  ústní 16.-27. 5.  2022
  společná část MZ
(podle jedn. zkuš. schématu MŠMT) 2. – 5. 5. 2022
Vysvědčení za 4. ročník  29. 4. 2022
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA, EL a IT 16.-27. 5. 2022
  2. ročníku oborů OA a IT
16.-27. 5. 2022
Pedagogické rady zahajovací 27. 8. a 31. 8. 2021
  za 1. čtvrtletí 9. 11. 2021
  za 1. pololetí 25. 1. 2022
  za 3. čtvrtletí 29. 3. 2022
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 26. 4. 2022
  za 2. pololetí 28. 6. 2022
  závěrečná 30. 6. 2023
Dny otevřených dveří zrušeny; Dny otevřených dveří
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 6. –10. 9. 2021
Lyžařský kurz pro 2. ročníky únor 2022 (podle epidemiologické situace)
Schola Pragensis listopad 2021
Školní ples 2. 6. 2022
Veletrh FIF březen 2022
Třídní schůzky rodičů 9. 11. 2021 v 17:30 h, 29. 3. 2022 v 17:30 h
Rada rodičů 9. 11. 2021 v 17:00 h, 29. 3. 2022 v 17:00 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby