Organizace školního roku

Vyučování 1. pololetí 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
  2. pololetí 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024
Prázdniny podzimní 26. a 27. 10. 2023
  vánoční 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
(vyučování začne ve středu 3. 1. 2024)
  pololetní 2. 2. 2024
  jarní 5. 2. – 11. 2. 2024
  velikonoční 28. 3. 2024
  hlavní 29. 6. – 1. 9. 2024
Státní svátky 28. 9. 2023, 28. 10. 2023, 17. 11. 2023,
29. 3. a 1. 4. 2024, 1. a 8. 5. 2024
Ředitelský den 29. 9. 2023, 27. 11. 2023, 1. 3. 2024
Přijímací řízení 1. řádný termín 12. dubna 2024 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 15. dubna 2024 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 20. 2. 2024
    Náhradní termín: 29. dubna 2024 (1. termín), 30. dubna 2024 (2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická
písemná CJL, ANJ
1. 9. 2023 v 9 h
6. 9. 2023 v 8:45 h
  ústní  profilová  12. 9. 2023
  společná část MZ 4. – 8. 9. 2023; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická
25. 4. 2024 (IT + EL), 26. 4. 2024 (OA)
písemná práce 4. 4. 2024 – ČJL, 24. 4. 2024 ANJ, 29. 4. 2024 druhý cizí jazyk
  ústní 20. 5. – 31. 5. 2024
  společná část MZ
(podle jedn. zkuš. schématu MŠMT)
2. – 7. 5. 2024
Vysvědčení za 4. ročník 30. 4. 2024
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA, EL a IT 20. 5. – 31. 5. 2024
  2. ročníku oborů OA a IT
20. 5. – 31. 5. 2024
Pedagogické rady zahajovací 29. 8. a 31. 8. 2023
  za 1. čtvrtletí 14. 11. 2023
  za 1. pololetí 23. 1. 2024
  za 3. čtvrtletí 19. 3. 2024
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 25. 4. 2024
  za 2. pololetí 25. 6. 2024
  závěrečná 28. 6. 2024
Dny otevřených dveří 4. 12. 2023, 9. 1. 2024
Dny otevřených dveří
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 4. – 8. 9. 2023
Lyžařský kurz pro 2. ročníky únor, březen 2024 
Schola Pragensis 23. – 25. 11. 2023
Školní ples 1. 3. 2024
Veletrh FIF březen 2024
Třídní schůzky rodičů 14. 11. 2023 v 17:30 h, 19. 3. 2024 v 17:30 h
Rada rodičů 14. 11. 2023 v 17:00 h, 19. 3. 2024 v 17:00 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby