Aktuální přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Obchodní akademie Dušní vyhlašuje podle ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů  a ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Škola hodlá otevřít:

  • dvě třídy pro obor vzdělání 63-41- M/02 Obchodní akademie (60 žáků)
  • dvě třídy pro obor vzdělání 78-42- M/02 Ekonomické lyceum (60 žáků)
  • jednu třídu pro obor vzdělání 18-20- M/01 Informační technologie (30 žáků)
    (školní vzdělávací program Informatika v ekonomice)

Vyučované cizí jazyky: 
Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.
Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Vyplňte e-mail zákonného zástupce, na který obdržíte pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám žáka. Pokud vlastníte datovou schránku na fyzickou osobu a chcete tuto schránku použít pro komunikaci, tak uveďte na přihlášce i tento údaj. Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2019, osobně nebo poštou.

Úřední hodiny studijního oddělení školy: 7:30 až 16:00 h, ve dnech od 11. do 15. února 2019 (prázdniny) 8:00 až 12:00 h
Kontakt: tel.: 221 890 233, e-mail: slaninova@oadusni.cz

Kritéria přijeti 1. kolo 19