Aktuální přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Informační web MŠMT: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Ředitelka Obchodní akademie Dušní podle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Přijímací řízení – vyhlášení – 2024 OA

Přijímací řízení – vyhlášení – 2024 EL

Přijímací řízení – vyhlášení – 2024 IT

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 naleznete zde

Návratka pro výběr druhého jazyka (zasílejte na e-mail novotna@oadusni.cz): Návratka

Škola hodlá otevřít:

  • dvě třídy pro obor vzdělání 63-41- M/02 Obchodní akademie (60 žáků)
  • dvě třídy pro obor vzdělání 78-42- M/02 Ekonomické lyceum (60 žáků)
  • jednu třídu pro obor vzdělání 18-20- M/01 Informační technologie (30 žáků)
    (školní vzdělávací program Informatika v ekonomice)

Vyučované cizí jazyky: 
Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.
Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Vyplňte e-mail zákonného zástupce, na který obdržíte pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám žáka. Pokud vlastníte datovou schránku na fyzickou osobu, tak uveďte na přihlášce i tento údaj. Přihláška musí být doručena škole do 22. února 2024.

Odevzdání přihlášek: studijního oddělení školy 10:00 až 15:00 h.
Kontakt: tel.: 221 890 232, 775 626  294, e-mail: bendova@oadusni.cz