Aktuální přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Obchodní akademie Dušní podle ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a opatření obecné povahy MŠMT z 5. ledna 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3,  vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Škola hodlá otevřít:

  • dvě třídy pro obor vzdělání 63-41- M/02 Obchodní akademie (60 žáků)
  • dvě třídy pro obor vzdělání 78-42- M/02 Ekonomické lyceum (60 žáků)
  • jednu třídu pro obor vzdělání 18-20- M/01 Informační technologie (30 žáků)
    (školní vzdělávací program Informatika v ekonomice)

Vyučované cizí jazyky: 
Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.
Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Vyplňte e-mail zákonného zástupce, na který obdržíte pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám žáka. Pokud vlastníte datovou schránku na fyzickou osobu, tak uveďte na přihlášce i tento údaj. Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2021, osobně nebo poštou.

Úřední hodiny studijního oddělení školy: 7:30 až 16:00 h.
Kontakt: tel.: 221 890 233, e-mail: amalkova@oadusni.cz; 775 626  294, e-mail: dufkova@oadusni.cz

Kritéria přijetí 1. kolo 2021