Maturita EL

Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Společná část maturitní zkoušky (státní)

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika
 • Termíny
 1. didaktické testy a písemné práce se budou konat dle jednotného schématu MŠMT od 2. 5. do 10. 5. 2019, písemné práce společné části 10. a 11. 4. 2019
 2. ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků od 20. 5. do 31. 5. 2019

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období vždy do konce března příslušného roku.

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 • Předměty
 1. praktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní práce s obhajobou
  Harmonogram zpracování MP 4. C,D 2018-19
  Zadání Obhajoby maturitní práce 2018-19
 2. 2019-el-ekonomika
 3. volitelný předmět* profilové části maturitní zkoušky si žák volí z této nabídky:
  1. 2019 -el-ucetnictvi
  2. 2019-el-aj
  3. 2019-el-nj
  4. 2019-el-fj
  5. 2019-el-rj
  6. 2019-el-sj
  7. 2019-el-matematika
  8. 2019-el-zsv

*Žák zvolený předmět nesmí konat v rámci společné části maturitní zkoušky.

 • Termíny
 1. praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje učivo předmětů účetnictví a ekonomika, zpracovává se na počítači) se koná 25.  4. 2019
 2. maturitní práci na zvolené téma vypracuje žák samostatně v průběhu čtvrtého ročníku, před maturitní komisí práci obhájí
  odevzdání práce: do 25. 4. 2019 do 13:00
  obhajoba maturitní práce: od 20. 5. do 31. 5. 2019

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 • Předměty
 1. 2019-el-matematika
 2. anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský, ruský jazyk (viz volitelné předměty profilové části)
 • Termín

Ústní zkoušky z cizího jazyka matematiky se konají od  20. 5. do 31. 5. 2019

(Podrobnosti o dobrovolné zkoušce z matematiky+ najdete na novamaturita.cz)

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky EL