Maturita EL

Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Společná část maturitní zkoušky (státní)

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika
 • Termín

didaktické testy  se budou konat dle jednotného schématu MŠMT od 2. 5. do 5. 5. 2022

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující).

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období vždy do konce března příslušného roku.

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura (ústní a písemná část)
  2022-Školní-seznam-četby-k-ÚMZ-z-ČJL
  Audioknihy k ÚMZ z ČJL k vypůjčení v knihovně AUDIO
 2. cizí jazyk pokud si jej žák zvolil ve společné části (ústní a písemná část)
  2022-el-anglický jazyk
  2022-el-německý-jazyk
  2022-el-ruský jazyk
  2022-el-španělský jazyk
 3. praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, ekonomická cvičení) nebo maturitní práce s obhajobou
  Maturitní práce s obhajobou zadání a hodnocení
  Harmonogram zpracování maturitní práce
  2022-Témata projektu 2021-2022
 4. 2022-el-EKO
 5. volitelný předmět* profilové části maturitní zkoušky si žák volí z této nabídky:
  1. 2022-el-účetnictví
  2. 2022-el-anglický jazyk
  3. 2022-el-německý-jazyk
  4. 2022-el-ruský jazyk
  5. 2022-el-španělský jazyk
  6. 2022-el-matematika
  7. 2022-el-ZSV

*Žák zvolený předmět nesmí konat v rámci společné části maturitní zkoušky.

 • Termín
 1. praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje učivo předmětů účetnictví a ekonomika, zpracovává se na počítači) se koná 27.  4. 2022
 2. maturitní práci na zvolené téma vypracuje žák samostatně v průběhu čtvrtého ročníku, před maturitní komisí práci obhájí
  odevzdání práce: do poloviny dubna 2022
  obhajoba maturitní práce: květen 2022
 3. písemné práce  (český jazyk a literatura 7. 4. 2022 a  cizí jazyky 8. 4. 2022)
 4. ústní zkouška 16.-27. 5. 2022

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 • Předměty
 1. 2022-el-MAT nepovinná
 2. anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský, ruský jazyk (viz volitelné předměty profilové části)
 • Termín

Ústní zkoušky z cizího jazyka matematiky se konají 16.-27. 5. 2022.

Hodnocení profilových zkoušek MZ 2022 EL

(Podrobnosti o dobrovolné zkoušce z matematiky+ najdete na https://maturita.cermat.cz/)