Příjímací zkoušky – potvrzení o testování

Podle Opatření obecné povahy č. MSMT-4337/2021-7 sdělujeme, že uchazeč musí přinést v den konání přijímací zkoušky negativní výsledek neinvazivního PCO antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu prováděného na základní škole v posledních 7 dnech Číst více

Upravené termíny MZ – jarní období 2021

Na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT 3267/2021-3 vydaném k 15. 3. 2021 se mění harmonogram termínů k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období roku 2021: Upravené termíny maturitních zkoušek

Změna termínu přijímacích zkoušek

Nové termíny jednotné přijímací zkoušky: 3. května 2021 a 4. května 2021. Uchazeči obdrží pozvánku poštou (nejdéle 14 dní před konáním zkoušky). Konečný termín jejich zkoušky určuje Cermat, který páruje přihlášky a rozsazuje žáky k jednotlivým termínům.  Závazný je pro Číst více

Výpůjčky ve školní knihovně

Lhůta na vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny je prodloužena na základě epidemiologické situace a podle rozhodnutí MŠMT o návratu žáků do škol. Žáci 4. ročníku musí vrátit vypůjčenou literaturu v týdnu od 10. do 14. 5. 2021.  

Třídní schůzky 30. 3. 2021

Třídní schůzky se budou konat on-line 30. 3. 2021  od 17:30 hod. Zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů v následujících dnech odkaz pro přihlášení k těmto schůzkám.

1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje kritéria přijetí 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Kritéria přijetí 1. kolo 2021 Přihlášky můžete odevzdat osobně (každý pracovní den od 7:30 do 16 hod.) nebo zaslat poštou. Nejpozději do 1. března 2021.

5. 2. 2021 – změna

Maturitní ples se měl konat 5. 2. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci je přeložen na 17. 6. 2021. Původně plánovaný ředitelský den na 5. 2. 2021 se ruší a v tento den bude probíhat řádná výuka. Forma výuky dle epidemiologické situace.

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny připadají v letošním školním roce na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny

V letošním školní roce připadají jarní prázdniny na termín od 22. do 26. února 2021. Provoz kanceláře školy zůstává neomezen od 7:30 do 16 hod.

Den otevřených dveří

Všechny informace o škole (kritéria přijetí, virtuální prohlídka, prezentace, infolinka) můžete získat  na našich webových stránkách: Den otevřených dveří

Odevzdávání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studium můžete odevzdat osobně v pracovních dnech od 7:30 do 16 hod. i o jarních prázdninách. Přihlášku můžete odeslat i poštou. Poslední termín odevzdání je 1. března 2021.

Provoz školy od 11. 1. 2021

Výuka všech tříd probíhá i nadále distančním způsobem přes aplikaci Google Classroom podle řádného rozvrhu, tj. všechny hodiny budou on-line. Výuka je pro všechny žáky povinná.

Poradenská linka pomoci

Od ledna se spouští nová Poradenská linka pomoci (PLP), která je na dálku snáze dostupná pro klienty, kteří mají nějakou psychologickou či pedagogickou otázku. Jde o linku jak telefonickou, tak mailovou. Odpovídat na dotazy budou pracovnice PPP v průběhu pracovního týdne Číst více

Vánoční prázdniny

Prezenční i distanční výuka bude ukončena v pátek 18. prosince 2020. Od pondělí 21. prosince t. r. začínají vánoční prázdniny. Návrat žáků po prázdninách je v současné době planovaný na pondělí 4. ledna 2021. Sledujte školní e-maily, může dojít ke Číst více