Přijímací zkoušky – náhradní termín

Dle Opatření obecné povahy MSMT-4337/2021-8 uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu (2. nebo 3. 6. 2021 dle upřesnění v pozvánce). Zákonný zástupce uchazeče potvrdí Číst více

Upravené termíny MZ – jarní období 2021

Na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT 3267/2021-3 vydaném k 15. 3. 2021 se mění harmonogram termínů k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období roku 2021: Upravené termíny maturitních zkoušek

Výpůjčky ve školní knihovně

Lhůta na vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny je prodloužena na základě epidemiologické situace a podle rozhodnutí MŠMT o návratu žáků do škol. Žáci 4. ročníku musí vrátit vypůjčenou literaturu v týdnu od 10. do 14. 5. 2021.  

Příjímací zkoušky – potvrzení o testování

Podle Opatření obecné povahy č. MSMT-4337/2021-7 sdělujeme, že uchazeč musí přinést v den konání přijímací zkoušky negativní výsledek neinvazivního PCO antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu prováděného na základní škole v posledních 7 dnech Číst více

Změna termínu přijímacích zkoušek

Nové termíny jednotné přijímací zkoušky: 3. května 2021 a 4. května 2021. Uchazeči obdrží pozvánku poštou (nejdéle 14 dní před konáním zkoušky). Konečný termín jejich zkoušky určuje Cermat, který páruje přihlášky a rozsazuje žáky k jednotlivým termínům.  Závazný je pro Číst více

Třídní schůzky 30. 3. 2021

Třídní schůzky se budou konat on-line 30. 3. 2021  od 17:30 hod. Zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů v následujících dnech odkaz pro přihlášení k těmto schůzkám.

1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje kritéria přijetí 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Kritéria přijetí 1. kolo 2021 Přihlášky můžete odevzdat osobně (každý pracovní den od 7:30 do 16 hod.) nebo zaslat poštou. Nejpozději do 1. března 2021.

5. 2. 2021 – změna

Maturitní ples se měl konat 5. 2. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci je přeložen na 17. 6. 2021. Původně plánovaný ředitelský den na 5. 2. 2021 se ruší a v tento den bude probíhat řádná výuka. Forma výuky dle epidemiologické situace.

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny připadají v letošním školním roce na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny

V letošním školní roce připadají jarní prázdniny na termín od 22. do 26. února 2021. Provoz kanceláře školy zůstává neomezen od 7:30 do 16 hod.

Den otevřených dveří

Všechny informace o škole (kritéria přijetí, virtuální prohlídka, prezentace, infolinka) můžete získat  na našich webových stránkách: Den otevřených dveří

Odevzdávání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studium můžete odevzdat osobně v pracovních dnech od 7:30 do 16 hod. i o jarních prázdninách. Přihlášku můžete odeslat i poštou. Poslední termín odevzdání je 1. března 2021.

Provoz školy od 11. 1. 2021

Výuka všech tříd probíhá i nadále distančním způsobem přes aplikaci Google Classroom podle řádného rozvrhu, tj. všechny hodiny budou on-line. Výuka je pro všechny žáky povinná.