Třídní schůzky za 1. čtvrtletí 2021/2022

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce na třídní schůzky za 1. čtvrtletí 2021/2022, které se budou konat 9. listopadu 2021 od 17:30 h. Před třídními schůzkami se uskuteční od 17:00 h rada rodičů. Forma bude včas upřesněna dle epidemiologických opatření.

Ředitelský den

Ředitelka školy vyhlašuje na 27. 9. 2021 ředitelský den. Výuka se nekoná.

Učebnice pro školní rok 2021/2022

Ročník Obchodní akademie Ekonomické lyceum Informační technologie 1. seznam_ucebnic_OA_21-22-1 seznam_ucebnic_El_21-22-1 seznam_ucebnic_IT_21-22-1 2. seznam_ucebnic_OA_21-22-2 seznam_ucebnic_EL_21-22-2 seznam_ucebnic_IT_21-22-2 3. seznam_ucebnic_OA_21-22-3 seznam_ucebnic_EL_21-22-3 seznam_ucebnic_IT_21-22-3 4. seznam_ucebnic_OA_21-22-4 seznam_ucebnic_EL_21-22-4 seznam_ucebnic_IT_21-22-4  

Podzimní maturitní termín – přihlášení maturanti

Termíny: od 2. 8. 2021 přihlášení na výsledkový portál žáka VPŽ (kód naleznete na výpisu z přihlášky) 6. 9. 2021 praktická maturitní zkouška, 7:30 h 9. 9. 2021 ústní maturitní zkouška (časové schéma obdrží maturanti na své e-maily koncem srpna 2021) Číst více

Třídní schůzky 1. ročníků – 1. září 2021

Třídní schůzky 1. ročníků se uskuteční 1. září 2021 od 17:30 hod. on-line. Zákonní zástupci obdrží do 31. srpna 2021 na e-maily uvedené na přihláškách informace k této schůzce spolu s odkazem na připojení.

Podzimní termín maturitní zkoušky 2021

Pokud máte zájem o přihlášení k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2021, musíte se přihlásit. V příloze najdete částečně předvyplněnou přihlášku. Dokončíte její vyplnění a označíte předměty, ke kterým se přihlašujete. Vytištěné a podepsané můžete přinést do kanceláře školy v Číst více

Závěr školního roku 2020/2021

Pondělí 28. 6. 2021 – sportovní den. Podrobné informace dostanou žáci od třídních učitelů. Úterý 29. 6. 2021 ředitelka školy vyhlašuje pro žáky ředitelský den – výuka se nekoná. Středa 30. 6. 2021 rozdání ročníkových vysvědčení od 8 hod.  

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – náhradní termín Příspěvková organizace Obchodní akademie Dušní, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném Číst více

Maturitní ples

Maturitní ples, který se měl konat 17. června 2021 byl vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušen.

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek škola obdrží z „Centra“ 14. 6. 2021. Po jejich zpracování budou uveřejněny na webových stránkách školy pod  již dříve zaslanými evidenčními čísly uchazečů.