Společná část MZ – didaktické testy

Společná část MZ pokračuje didaktickými testy v květnu 2019: čtvrtek 2. května 2019 – DT z matematiky a anglického jazyka, pátek 3. května 2019 – DT z českého jazyka a literatury + z ruského jazyka. Časový rozvrh a rozpis místností Číst více

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

Praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů se konají: obor Informační technologie – úterý 23. dubna 2019, obor Obchodní akademie – středa 24. dubna 2019, obor Ekonomické lyceum – čtvrtek 25. dubna 2019. Zkouška začíná vždy v 7:30 hod.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška: 1. termín 12. dubna 2019 od 8:30 h 2. termín 15. dubna 2019 od 8:30 h Uchazeči se dostaví do budovy školy v 8:15 h. Mezi zkouškami budou zůstávat ve škole, není možné si je vyzvednout. S Číst více

Rada rodičů a třídní schůzky

Rada rodičů se koná v úterý 2. dubna 2019 od 17 hod. Všechny zákonné zástupce žáků zveme na třídní schůzky ve stejný den od 17:30 hod.

Sportovní kurz – doplatek

Žáci 2. ročníků, kteří uhradili zálohu za sportovní kurz, doplatí částku 2 400 Kč na účet školy OA Dušní 20001-23830031/0710 s variabilním symbolem 01 a na dalších místech datum narození žáka ve tvaru DDMMRRRR (např. 0120122001 pro datum 20. 12. Číst více

Pozvánky k písemkám společné části MZ

Žáci 4. ročníků obdrželi na své e-maily pozvánky k písemkám společné části MZ. Do 15. března 2019 potvrdí svým podpisem u svých třídních učitelů převzetí pozvánky. V odůvodněných závažných případech je možné potvrzení o přijetí pozvánky do stejného data zaslat Číst více

Chystáme jubilejní ročník – buďte u toho!

Letos na podzim tomu bude již 30 let od okamžiku, kdy naše škola navázala kontakt s gymnáziem v bavorském městě Oberviechtachu a na základě tehdy podepsané smlouvy zahájila každoroční výměnu studentů. Od té doby se do akce každý rok zapojuje skupina Číst více

Sportovní kurz 2. ročníků

Škola pořádá pro žáky 2. ročníků sportovní kurz ve spolupráci s firmou ROCKI outdoor company. Třídy 2. A, B a E pojedou v termínu od 13. do 17. 5. 2019. Podrobné informace naleznete: Informace pro rodiče OA Dušní 13.-17.5.2019 Třídy Číst více