Ředitelský den

Ředitelka školy vyhlašuje na 30. dubna 2018 ředitelský den. Výuka se nekoná.

Společná část maturitní zkoušky

První z dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – písemnou práci – budou maturanti konat 11. 4. 2018. I další části se uskuteční podle jednotného zkušebního schématu: JZS_jaro-2018_prilohy_1-8

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška se koná v následujících termínech: obor ekonomického lycea 24. dubna 2018 obor obchodní akademie a informatika 25. dubna 2018

Jednotná přijímací zkouška

12. 4. a 16. 4. 2018 se koná na naší škole pro uchazeče o studium jednotná přijímací zkouška JPZ. Uchazeči se dostaví do budovy školy v 8:15 hod. JPZ18-Pozvanka-k-jednotne-zkousce_edit

Třídní schůzky a Rada rodičů

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 10. dubna 2018 od 17 hod. v budově školy. Rada rodičů se uskuteční od 16:30 hod. v učebně č. 116.

Volby do školské rady

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady se konají v úterý 10. dubna 2018 od 17:30 h (třídní schůzky) ve vestibulu školy. Kandidáty naleztete: Kandidáti ŠR

Sportovní kurz – platba

Žáci 2. ročníků, kteří se přihlásili na sportovní kurz musí uhradit částku 3 000 Kč na účet školy 20001-23830031/0710 do 31. března 2018. Jako variabilní symbol na prvních dvou místech uveďte číslo kurzu (01 žáci 2. D a 2. E; Číst více

Zájezd do Drážďan

Komise německého jazyka pořádá ve středu 28. 3. 2018 jednodenní poznávací zájezd do Drážďan. Odjezd autobusu je v 7:40 z nábřeží E. Beneše (pod Čechovým mostem). Předpokládaný návrat mezi 19:00 a 20:00 tamtéž.

Maturita a přijímací zkoušky na VŠ nanečisto

Předmětová komise matematiky a přírodních věd organizuje pro naše žáky již potřetí MATURITU NANEČISTO a pro zájemce i PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ NANEČISTO, které se konají ve čtvrtek 22. března 2018 ve 13:30 hod. v učebně 004. Zájemci o přijímací zkoušky Číst více