Písemné maturitní zkoušky

Profilová část: 4. dubna 2024 písemná práce z českého jazyka 24. dubna 2024 písemná práce z anglického jazyka 25. dubna 2024 praktická zkouška z odborných předmětů, obor IT + EL 26. dubna 2024 praktická zkouška z odborných předmětů, obor OA Číst více

Ředitelský den

Dne 15. dubna 2024 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky ředitelský den, výuka se nekoná.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají ve dnech 12. a 15. dubna 2024. Pozvánky uchazečům budou odeslány 14 dní před konáním zkoušky.

Velikonoční prázdniny

V letošním školním roce připadají Velikonoční prázdniny na čtvrtek 28. března 2024.

Třídní schůzky a Rada rodičů

Srdečně zveme zákonné zástupce na třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2023/2024, které se budou konat 19. března 2024 od 17:30 h. Ve stejný den se sejde i Rada rodičů od 17 h v učebně č. 302.

Ředitelské volno

Dne 1. března 2024 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno, výuka se nekoná.

Maturitní ples

69. maturitní ples Obchodní akademie Dušní se koná 1. 3. 2024 od 19 hod. Vstupenky byly vyprodány.

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025

Ředitelka Obchodní akademie Dušní podle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění Číst více

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny pro Prahu 1-5 v letošním školním roce připadají na termín 5.-11. února 2024.

Pololetní prázdniny

V letošním školním roce připadají pololetní prázdniny na pátek 2. února 2024.

Den otevřených dveří

Srdečně zveme uchazeče o vzdělávání na naší škole na druhý den otevřených dveří, který se koná 9. ledna 2024 od 17 hod. Den otevřených dveří

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024 (výuka začíná 3. ledna 2024).

Maturita – výpisy z přihlášek

Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu. Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím Číst více