Podzimní maturitní termín – přihlášení maturanti

Termíny: od 2. 8. 2021 přihlášení na výsledkový portál žáka VPŽ (kód naleznete na výpisu z přihlášky) 6. 9. 2021 praktická maturitní zkouška, 7:30 h 9. 9. 2021 ústní maturitní zkouška (časové schéma obdrží maturanti na své e-maily koncem srpna 2021) Číst více

Podzimní termín maturitní zkoušky 2021

Pokud máte zájem o přihlášení k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2021, musíte se přihlásit. V příloze najdete částečně předvyplněnou přihlášku. Dokončíte její vyplnění a označíte předměty, ke kterým se přihlašujete. Vytištěné a podepsané můžete přinést do kanceláře školy v Číst více

Závěr školního roku 2020/2021

Pondělí 28. 6. 2021 – sportovní den. Podrobné informace dostanou žáci od třídních učitelů. Úterý 29. 6. 2021 ředitelka školy vyhlašuje pro žáky ředitelský den – výuka se nekoná. Středa 30. 6. 2021 rozdání ročníkových vysvědčení od 8 hod.  

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – náhradní termín Příspěvková organizace Obchodní akademie Dušní, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném Číst více

Maturitní ples

Maturitní ples, který se měl konat 17. června 2021 byl vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušen.

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek škola obdrží z „Centra“ 14. 6. 2021. Po jejich zpracování budou uveřejněny na webových stránkách školy pod  již dříve zaslanými evidenčními čísly uchazečů.

Zpět do školy radostně

Ve dnech 26. a 27. 5. t. r. bude pro první ročníky probíhat adaptační program: Zpět do školy radostně. Cílem programu je co nejvíce zpříjemnit žákům návrat do školy a omezit případné obavy, které se s tím mohou pojit. Programu Číst více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Příspěvková organizace Obchodní akademie Dušní, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Číst více

Přijímací zkoušky – náhradní termín

Dle Opatření obecné povahy MSMT-4337/2021-8 uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu (2. nebo 3. 6. 2021 dle upřesnění v pozvánce). Zákonný zástupce uchazeče potvrdí Číst více

Upravené termíny MZ – jarní období 2021

Na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT 3267/2021-3 vydaném k 15. 3. 2021 se mění harmonogram termínů k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období roku 2021: Upravené termíny maturitních zkoušek

Výpůjčky ve školní knihovně

Lhůta na vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny je prodloužena na základě epidemiologické situace a podle rozhodnutí MŠMT o návratu žáků do škol. Žáci 4. ročníku musí vrátit vypůjčenou literaturu v týdnu od 10. do 14. 5. 2021.