Možnost burzy učebnic

Žáci mají možnost využít pro nákup a prodej nabídku burzy učebnic: burza BU učebnice

STAK OA Dušní 2022

Pro žáky přijaté do 1. ročníku 2022/2023 pořádá škola sportovně turistický a adaptační kurz v září 2022. Podrobné informace a přihláška: STAK OA Dušní 2022 STAK přihláška 2022 Prohlášení o bezinfekčnosti

Maturita – podzimní termín 2022

Maturanti podávají přihlášku k podzimnímu termínu 2022 do pondělí 27. června 2022. Pro konkrétní informace se obracejte na Mgr. M. Bendovou (bendova@oadusni.cz).

Rozřazovací testy

Rozřazovací testy z anglického jazyka  pro 1. ročník 2022/2023 (obor obchodní akademie a ekonomické lyceum ) se konají 8. června 2022 od 15 hod. v budově školy.

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení

Uchazeči, kteří konali jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu byli zařazeni do výsledného pořadí takto: Výsledky JPZ NT Poučení Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nerozesílají. Uchazeči si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 7:30 do 16 hod. Číst více

Maturitní ples – změna termínu, vstupenky

S ohledem na epidemiologickou situaci se maturitní ples přesouvá z původního termínu 17. 2. 2022 na 2. 6. 2022. Zakoupené vstupenky jsou v platnosti s původně vytištěným datem. Pokud máte zájem můžete vstupenky ještě zakoupit v knihovně školy.

Přijímací zkoušky pro šk. rok 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška se koná 12. 4. 2022 (1. řádný termín) a 13. 4. 2022 (2. řádný termín). Škola je v den zkoušek otevřena od 7:45 h. Uchazeči se dostaví do budovy školy nejpozději v 8:15 h. Rozpis umístění uchazečů Číst více