Maturita IT

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část maturitní zkoušky (státní)

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk) nebo matematika
 • Termín

didaktické testy se budou konat dle jednotného schématu MŠMT od 2. 5. do 5. 5. 2023

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující).

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období vždy do konce března příslušného roku.

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura (ústní a písemná část)
  2023-Školní-seznam-četby-k-ÚMZ-z-ČJL
  Audioknihy k ÚMZ z ČJL k vypůjčení v knihovně AUDIO
 2. cizí jazyk pokud si jej žák zvolil ve společné části (ústní a písemná část)
  2023-it-anglický jazyk
  2023-it-německý-jazyk
 3. praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška zahrnuje učivo předmětů účetnictví a účetnictví na PC)
 4. 2023-it-ekonomika
 5. 2023-it-informatika
 • Termín
 1. praktická zkouška (zpracovává se na počítači) se koná  26. 4. 2023
 2. písemné zkoušky (český jazyk a literatura 5. 4. 2023 a  cizí jazyky 24. 4. 2023)
 3. ústní zkoušky se konají 22. 5. – 2. 6. 2023

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 • Předměty
 1. anglický jazyk, německý jazyk
 2. 2023-it-matematika nepovinná
 • Termín

Ústní zkoušky z cizího jazyka matematiky se konají 22. 5. – 2. 6. 2023.

(Podrobnosti o dobrovolné zkoušce z matematiky+ najdete na https://maturita.cermat.cz/)