Maturita OA

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Společná část maturitní zkoušky (státní)

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika
 • Termíny
 1. didaktické testy a písemné práce se budou konat dle jednotného schématu MŠMT od 2. 5. do 10. 5. 2019, písemné práce společné části 10. a 11. 4. 2019
 2. ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků od 20. 5. do 31. 5. 2019

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období vždy do konce března příslušného roku.

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 • Předměty
 1. praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška zahrnuje učivo předmětů účetnictví, ekonomika a písemná a elektronická komunikace)
 2. 2019-oa-ekonomika
 3. 2019-oa-ucetnictvi
 • Termín
 1. praktická zkouška (částečně s využitím počítače) se koná  24. 4. 2019
 2. ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví se konají od 20. 5. do 31. 5. 2019

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat  2 nepovinné zkoušky:

 • Předměty
 1. anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk (viz obsah volitelných předmětů v oboru Ekonomické lyceum)
 2. 2019-oa-matematika
 • Termín

Ústní zkoušky z cizího jazyka a matematiky se konají od 20. 5. do 31. 5. 2019

(Podrobnosti o dobrovolné zkoušce z matematiky+ najdete na novamaturita.cz)

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky OA