Obchodní akademie

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Obchodní akademie se uplatní v obchodně podnikatelských pozicích v tuzemském i mezinárodním obchodu, cestovním ruchu a ve službách, ve výrobních podnicích, v peněžnictví a ve státní správě. Může pracovat jako ekonom, mzdový referent, účetní, finanční referent, statistik, rozpočtář, fakturant, obchodní zástupce, pracovník marketingu, obchodní referent, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník apod. Má vytvořeny všechny předpoklady i pro to, aby mohl rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent tohoto oboru je také připraven pro další studium, zejména na ekonomických fakultách vysokých škol či na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu a služby.

Učební plán – obor Obchodní akademie od roku 2022-23 Učební_plán_OA_2022-23

Učební plán – obor Obchodní akademie 63–41–M/02 – 3. až 4. ročník

Předmět Počet hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
A. Povinné předměty 33 32 33 34
I. Základní předměty
Český jazyk a literatura 4 3 3 4
První cizí jazyk 3 3 3 4
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3
Komunikace 1
Občanská výchova 1 2
Dějepis 2 2
Fyzika 1
Chemie 1
Ekologie 2
Matematika 4 3 3 4
Tělesná výchova 2 2 2 2
Hospodářský zeměpis 2 2
Informační technologie 3 2 2
Písemná a elektronická komunikace 3 2 3
Ekonomika 3 3 3 3
Ekonomie 2
Právo 2
Účetnictví 3 4 3
Ekonomické výpočty 2
Ekonomická cvičení 3
II. Volitelné předměty
1. volitelný předmět
Bankovnictví 2 2
Marketing 2 2
Management 2 2
Podnikání a daně 2 2
Fiktivní firma 2 2
2. volitelný předmět
Business Contacts 1
Handelskontakte 1
3. volitelný předmět
Konverzace v anglickém jazyce 2 2
Konverzace v německém jazyce 2 2
Seminář z českého jazyka a literatury 2
Matematický seminář 2
B. Nepovinné předměty
Matematická cvičení 2 2

Pro přijímací řízení nepožadujeme lékařské potvrzení.