Můj domácí mazlíček

Domácí mazlíčci žáků

Na hodinách anglického a ruského jazyka probíráme téma zvířata. Rozhodla jsem se zpestřit výuku tím, že žáci dostali za úkol ukázat své domácí mazlíčky a říci o nich pár vět v daném jazyce. Zpětná vazby od žáků: Myslím si, že Číst více

Káva, pot a dřina?

Ilustrační foto

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 se třídy 3. A a 3. B zúčastnily workshopu na téma Káva, pot a dřina? Žáci se dozvěděli základní informace o společnosti Nordbeans, která má pobočky po celém světě.  Vyslechli si jak se správně praží Číst více

Vocaroo Online voice recorder

Logo programu Vocaroo

Žáci skupin 3. C1 a 3. C2 na asynchronní výuku dostali zadaný kreativní úkol. Každý měl nahrát svůj hlas na 10 minut na probírané témata New Success Intermediate Unit 1- Unit 5.  Oceňuji hlavně snahu žáků používat bohatou slovní zásobu. Číst více

Návštěva ZOO

ukázka profilových fotek žáků

Se žáky 2. E jsme se rozhodli zpříjemnit si hodinu němčiny návštěvou v ZOO, kvůli současné situaci bohužel jen virtuální. Žáci si v rámci domácí přípravy upravili své profilové fotky a připravili si zajímavé informace o tvorech, které si na Číst více

Matematický klokan 2021

postavička klokana složená z papíru

V pátek 19. března 2021 se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.    Blahopřejeme nejlepším řešitelům Číst více

Soutěž v programování

Dům dětí a mládeže Praha 2 - logo

12. března 2021 se zúčastnili 2 žáci naší školy obvodního kola soutěže v programování. Tuto soutěž organizovalo  DDM Praha 2 na Vyšehradě a soutěž probíhala online. Ruslan Vetoshev ze 3. E soutěžil v kategorii programátor mládež a programoval v jazyce C#. Dostal Číst více

Úspěch v konverzační soutěži

Vlajka Anglie

11. 3. 2021 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže  v anglickém jazyce. Tohoto kola se účastnil žák naší školy Šimon Vainer z 2. A a umístil se na krásném druhém místě. Gratulujeme a přejeme i v dalších letech mnoho takových Číst více

Matematický klokan 2021

Ilustrační kresba klokana

Soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN proběhne: pátek 19. března 2021 on-line na školním Moodlu … pro všechny žáky školy volně přístupný kurz Matematická soutěž (2020/2021)

Co mě inspirovalo!

Kresba dívky s rouškou a ochrannými brýlemi

Žáci 1. C si v rámci hodiny anglického jazyka měli připravit projekt na téma „Co mě inspirovalo v poslední době“. Měli rozvinout svou fantazii a připravit něco kreativního. Mnoho z nich se na chvíli stalo pekaři, malíři i umělci. Cílem bylo Číst více

Workshop s Ing. M. Buďárkem

Ilustrační foto k workshopu o volbě zaměstnání

Žáci třídy 4. C oboru Ekonomického lycea absolvovali online workshop 19. února t. r. s Ing. M. Buďárkem, který v současné době pracuje pro českou firmu prodávající křišťálové lustry po celém světě. Vyzdvihl důležitost jazyků, které mu pomohly k současné Číst více

Zeměpisná olympiáda

Mapa světa, logo zeměpisné olympiády

V letošním roce probíhá zeměpisná soutěž distančním způsobem. Školní kolo proběhlo 14. 1. t. r. pomocí Google kvízu. Tři žáci naší školy postoupili do kola okresního, které proběhlo 17. 2. 2021 v on-line prostředí Masarykovy univerzity. Nejlépe se umístila Helena Číst více

Workshop od spolku Stužák

Stužák logo

V dnešní době je důležité na všechny přijímané informace nahlížet kriticky a být tak o všech aspektech veřejného dění plně informován. S rozlišováním pravdivých informací od dezinformací hravou formou pomůže workshop (od spolku Stužák) Mlhavá objektivita zaměřený na kritické myšlení. Číst více

Únor 1948

Gottwald - Únor 1948

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 se žáci třídy 4. E zúčastnili on-line besedy na téma Únor 1948. Tuto akci zorganizovalo Muzeum paměti XX. století ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou. Beseda začala krátkým dokumentem o únorových událostech a o Číst více

Školní kolo konverzační soutěže v agličtině

Obrázek knihy se sluchátky.

17. února 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Zúčastnili se žáci ze 3. C a 2. A. Všichni podali krásné výkony a bez problémů hovořili na témata z každodenního života. Do obvodního kola byl nominován Šimon Vainer Číst více

Ekonomické soutěže

Logo ekonomické soutěže

Pětice soutěžících ze 4. C se v základním kole Ekonomické soutěže probojovala do regionálního kola HSBC a je o krok blíže k atraktivní výhře! Gratulujeme! 2. kolo soutěže proběhne vzhledem k aktuálnímu pandemickému vývoji on-line, bude se skládat z řešení jedné Číst více