Volnočasové aktivity

Nabídka volnočasových aktivit

  • Posilování
  • Sportovní hry
  • Kroužek těsnopisu a stenotypistiky
  • Kroužek gramatických dovedností z českého jazyka pro 1. ročník
  • Kroužek rozvíjení jazykových dovedností z anglického jazyka
  • Kroužek rozvíjení jazykových dovedností z ruského jazyka
  • Kroužek přípravy na přijímací zkoušky z matematiky na VŠ