Budoucí první ročníky

Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků se koná 20. června 2023 od 17 hod.

Aktualizovaný seznam učebnic pro 1. ročník školního roku 2022/2023:

Obchodní akademie Ekonomické lyceum Informační technologie
2022-23-OA-1. ročník 2022-23-EL-1. ročník 2022-23-IT-1. ročník

Zdravotní pojišťovnu žáků prvního ročníku si přihlašuje každý zákonný zástupce individuálně.