Školská rada

Složení školské rady ve školním roce 2022/2023

Zástupci zřizovatele

PhDr. Jitka Synková (zastupitelka MČ Praha 17)
Mgr. David Bodeček (zastupitel MČ Praha 1)

Z řad pedagogických pracovníků školy

Mgr. Miroslava Dvořáčková, e-mail: dvorackova@oadusni.cz
Ing. Vlasta Kocová, předsedkyně školské rady, e-mail: kocova@oadusni.cz

Z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků

Nataly Budišová, žákyně 3. ročníku
Ing. Eva Kokešová, syn studuje ve 3. C

Zápisy:

Zápis ze školské rady – 19. 3. 2019

Školská_rada_8.10.2019

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 10.3.2020

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 20.10. 2020

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 16. 3. 2021

Školská_rada_12.10.2021

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 22. 3. 2022

Školská_rada_30. 8. 2022

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 11. 10. 2022

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 7. 3. 2023