Často kladené dotazy

Kdy se koná den otevřených dveří?

4. 12. 2023, 9. 1. 2024 od 17 hod.
Dny otevřených dveří
Telefon pro dotazy k přijímacímu řízení: 221 890 232, 775 626 294 – Mgr. Marta Bendová

Na jakém telefonním čísle mohu omluvit své dítě, když je nemocné?

Volejte ústřednu 221 890 250, pak nahlaste jméno, třídu, důvod a délku nepřítomnosti anebo požádejte o přepojení na třídního učitele či do kanceláře zástupců ředitelky. Anebo využijte přímou linku na třídního učitele, viz kontakty.

Za jak dlouho musím oznámit důvod nepřítomnosti?

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je podle pravidel školního řádu povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka tak učiní jeho zákonný zástupce. Do studijního průkazu žáka se pak uvede důvod nepřítomnosti písemně a předloží třídnímu učiteli.

Kdy je nejlepší volat, když potřebuji mluvit s třídním nebo ostatními vyučujícími?

V 10:35–10:55 h je velká přestávka, jinak kdykoli. Je možné také poslat učiteli e-mail ve tvaru: příjmení@oadusni.cz (příjmení učitele bez diakritických znamének).
Úprava zvonění:

1. hodina 08:00–08:45
2. hodina 08:55–09:40
3. hodina 09:50–10:35
4. hodina 10:55–11:40
5. hodina 11:45–12:30
6. hodina 12:35–13:20
7. hodina 13:25–14:10
8. hodina 14:20–15:05
9. hodina 15:10–15:55

Jak mohu odhlásit obědy?

Odhlášení a změny druhů přihlášených obědů se provádí přes internet v systému www.strava.cz.

Mohu se nějak dovědět studijní výsledky své dcery / svého syna?

Samozřejmě. Na webových stránkách školy v modulu pro rodiče lze průběžně sledovat známky z jednotlivých předmětů, jinak telefonicky či při osobní návštěvě.

Jaké jsou podmínky přijetí do 1. ročníku?

Podmínky naleznete na odkazu „Pro zájemce o studium“.

Je nutné mít na přihlášce ke studiu potvrzení od lékaře?

Ne, lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Z čeho se maturuje?

Maturity probíhají podle platného školského zákona a vyhlášek ministerstva školství. Nejnovější informace lze nalézt na adrese //maturita.cermat.cz/. Informace o maturitních zkouškách na naší škole najdete na stránce Maturitní zkoušky.

Na koho se mám obrátit, když potřebuji opis vysvědčení nebo potvrzení o absolvování studia?

Na sekretářku školy. Pište na emailovou adresu nebo volejte 221 890 233.

Co k tomu budu potřebovat za doklady/údaje?

Co nejvíc podrobností potřebných k dohledání – celé jméno a příjmení (rodné), datum narození, léta studia/rok maturitní zkoušky, obor studia, třídu nebo jméno třídního učitele. Za opis vysvědčení zaplatíte 100 Kč.

Co to je školská rada a jak funguje?

Ve školské radě pracují zástupci z řad zletilých studentů, zástupci nezletilých studentů (rodiče), zástupci pedagogického sboru školy a zástupci zřizovatele (MHMP). Školská rada se podílí na správě školy.

Naslouchá někdo tomu, co si žáci myslí nebo co by chtěli?

Na škole funguje studentská rada, která je v pravidelném kontaktu s ředitelkou školy a tlumočí jí požadavky žáků. Jejich názory zjišťuje škola pravidelně i formou dotazníků. U vchodu do budovy je umístěna „Vrba“, což je schránka pro podněty žáků. Zároveň můžete napsat i do Schránky důvěry na webových stránkách školy.

Má škola nějaké kontakty v zahraničí?

Máme bohaté zkušenosti s projekty s několika evropskými zeměmi: výměnné pobyty žáků se každoročně organizují s gymnáziem v bavorském Oberviechtachu už 30 let. V letech 2012 až 2014 se škola účastnila společného projektu Comenius se školami z Itálie, Španělska, Bulharska, Polska a Turecka.

Svoje dotazy můžete zaslat také na adresu info@oadusni.cz.