Výměnné akce

Škola udržuje již 30 let čilé styky s gymnáziem v německém Oberviechtachu. Každý rok jezdí na výměny skupiny 20 až 30 žáků.

Neskutečné…,  neumím si představit…, cože – kolik …? – Takto a podobně reagovali účastníci letošní výměnné akce, když jsme jim prozradily, že letošní pobyt německé skupiny v Praze bude zpestřen oslavami 30 let trvání studentské výměny. Ve srovnání s jejich věkem 16–18 let je to číslo opravdu vysoké! Je však realitou!

V pátek 4. října 2019 uběhlo přesně 30 let od podpisu smlouvy mezi naší Obchodní akademií a Ortenburg-Gymnasiem v bavorském Oberviechtachu. Už tenkrát to byl čin naprosto mimořádný – proběhl ještě před událostmi 17. listopadu 1989 – tedy v době, kdy jen málokdo doufal ve skutečnou změnu poměrů u nás. A jak to tak bývá, šlo o přeshraniční přátelství dvou tehdejších učitelů zmíněných škol –  pánů Zdeňka Kühna a Simona Wittmanna.

Od té doby probíhá výměnná akce každým rokem. Spolupráce škol však nezůstala pouze u výměny studentů. V minulosti jsme uskutečnili několik společných projektů, vybraní studenti tráví část svých letních prázdnin studijním pobytem v Oberviechtachu, naši bavorští kolegové a ředitel jejich školy přijíždějí pravidelně na náš školní ples v Lucerně. A někteří studenti zůstávají se svým partnerem z Bavorska v kontaktu i dlouho po maturitě.

V pátek 4. října tohoto roku jsme tedy měli opravdu co oslavovat. Velice si vážíme toho, že se oslavy zúčastnilo mnoho významných hostů – nejen současná a minulá ředitelka naší obchodní akademie – Ing. Alena Kocourková a Ing. Jana Maierová, ale i současný a 2 dřívější ředitelé Ortenburg-Gymnasia – OstD. Ludwig Pfeiffer, OStD. Joachim Leisgang a OStD. Hans Wurm. Přišlo i několik kolegyň, které výměnnou akci doprovázely v minulých letech – cestu do Prahy vážil i kolega z Německa – OStD. Erik Waengler, který u zrodu výměnné akce osobně byl. Pozdravit nás přišly dokonce 2 bývalé studentky, které se výměny a společných projektů účastnily opakovaně.

Oslavu si užili i samotní studenti – v rámci letošního společného projektu s aktuálním názvem „30 let pod jednou střechou“ vytvořili výtvarné kreace, které reflektují minulost, přítomnost i budoucnost vzájemné spolupráce.

Kromě oslavy výročí patřilo k hlavním bodům programu i tradiční přijetí celé skupiny v Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice.

Celý týden výměnné akce jsme si připomínali významná společenská výročí letošního roku. Studenti společně navštívili místa spojená s událostmi roku 1989 (Velvyslanectví SRN, Václavské náměstí, Národní třídu a další).

Nezapomněli jsme ani na temné stránky společné historie – výlet jsme tentokrát naplánovali do Panenských Břežan, kde v době Protektorátu Čechy a Morava pobýval říšský protektor Reinhard Heydrich. Dnes je zde muzeum připomínající tuto pohnutou dobu.

Tradičně jsme navštívili Pražský hrad i Staré Město. Zde si čeští studenti vyzkoušeli roli průvodců.

Letošní výměnu jsme uzavřeli společnou plavbou lodí po Vltavě. Naši hosté tak dostali možnost podívat se na Prahu a na její památky z jiné perspektivy než doposud. A díky počasí jsme část plavby strávili opravdu symbolicky „pod jednou střechou“.

Po týdnu společných aktivit a nezapomenutelných zážitků se letošní – jubilejní – ročník výměnné akce uzavřel. Troufáme si tvrdit, že byl úspěšný.

Na závěr bychom rády pochválily naše studenty – účastníky akce – za jejich zájem i nasazení během obou kol studentské výměny.

A pokud by se někdo ze studentů chtěl k akci připojit – bude mít brzy možnost – výměnná akce bude samozřejmě probíhat i v roce 2020.

Hana Bubeníčková a Marta Bendová