Přihláška

  • Formulář tiskopisu přihlášky k denní formě vzdělávání

Prihlaska_SS_denni_editovatelna

Přihlášky můžete odevzdat osobně (každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod.) nebo zaslat poštou. Nejpozději do 1. března 2023.