Projekty

Loga Financování EU, Národní plán obnovy
Národní plán obnovy

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci tohoto projektu poskytneme žákům ze všech ročníků doučování, které může být skupinové i individuální. Doučování je pro žáky bezplatné (je financováno Evropskou unií).

Okamžitá pomoc Pražanům

Úvodní snímek metodického pokynu
Balíček okamžité pomoci Pražanům

BPP_METODIKA_PRO_SKOLY_HMP

Čerpání prostředků z EU a MŠMT (loga)
Logo EU a MŠMT

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2022 je Obchodní akademie Dušní realizátorem projektu „Podpora vzdělávání na OAD“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0014196, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1 823 900 Kč.

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 je Obchodní akademie Dušní realizátorem projektu „Podpora vzdělávání na OAD“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007797, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1 145 080 Kč.

 Připravovaný projekt v rámci programu Erasmus+

V současné době připravujeme dlouhodobý mezinárodní projekt ve spolupráci s Bulharskem, Itálií, Slovinskem a Španělskem.

Mezinárodní projekty v rámci evropských vzdělávacích programů Comenius/Sokrates

Název: A Visual Travel to Traditions

Název: A Visual Travel to Traditions
Název projektu Sokrates

Období: 2012-2014

Žijeme ve věku, kdy nestačí vlastnit jen počítač, ale je „nutné“ mít nejnovější verzi Androidu nebo Applu. Každý přemýšlí jak se co nejrychleji dostat na Facebook nebo Twitter. Jsme málem šílení, pokud se nemůžeme připojit do „sítě“. Čas plyne a my zjistíme, že si zapomínáme popovídat s našimi nejbližšími.

Výše zmíněné důvody nás přivedly na myšlenku zrealizovat mezinárodní projekt zaměřený na zvyky, tradice a jejich proměny. Chtěli jsme, aby si naši žáci našli čas popovídat s rodiči nebo prarodiči a zjistili, jak se dříve slavily různé významné rodinné události a svátky. Žáci měli zachytit prostřednictvím fotografie současné rodinné zvyklosti a rituály a porovnat je se zvyky svých prarodičů. V druhém roce jsme toto téma rozšířili o znovu objevené profese, jako jsou například kovářství, vorařství nebo košíkářství.

V projektu byly zapojené školy z České republiky, Itálie, Španělska, Polska, Bulharska a Turecka, což umožnilo porovnávat zvyky různých států a kultur. Vzájemně jsme se učili kroky jednotlivých folklórních tanců, vytvářeli plakáty nebo koláže.  Naši žáci měli možnost uplatnit jazykové a komunikační dovednosti, rozvíjet estetické cítění a počítačové dovednosti. V průběhu projektu vznikaly produkty v podobě filmů, dotazníků, představení, výstav, prezentací, návodů, slovníčků nebo průvodců navštívených míst.

Webová stránka projektu: A Visual Travel to Traditions

A Visual Travel to Traditions - společné foto (projekt Sokrates)
A Visual Travel to Traditions
 Prezentace

Postřehy studentů

Multilingual dictionary

Název: Being Healthy, Feeling Good

Období: 2008-2009

Mezinárodní projekt za účasti studentů z Belgie, Portugalska, Španělska, Turecka, Itálie a České republiky byl velmi bohatý na aktivity a výměnné akce. Žáci vypracovali řadu projektů (AIDS a prevence), vznikly kuchařské knihy s národními specialitami, uskutečnily se testy zdatnosti i folklórní večery. V rámci výměnných návštěv se žáci seznámili s životem v partnerských zemích a navázali spoustu přátelských vztahů, v neposlední řadě však měli jedinečnou příležitost navštívit krásná a zajímavá místa.

Název: Getting Fit For Life

Období: 2005-2007

Společný bilaterální projekt naší školy a belgické školy v Sint-Niklaas byl zaměřen nejen na projekty a jejich prezentace, ale zahrnoval především studentské výměny, v jejichž rámci naši žáci strávili týden u moře v Belgii, kde si mohli vyzkoušet vodní sporty a Belgičané lyžovali týden v Krkonoších.  Pro některé z nich to byl vskutku jedinečný zážitek, protože stáli poprvé na lyžích.

Název: Friends Fit For Future

Období: 2001-2002

Projektu se zúčastnilo více než 300 mladých lidí ze Švédska, Litvy a České republiky. Cílem bylo celkové zlepšení fyzické kondice studentů a změna stravovacích návyků. Uskutečnily se kontrolní běhy a časy účastníků z jednotlivých zemí se porovnaly. Mnohé aktivity směřovaly nejen k osobnímu životu žáků, ale i společenským problémům, životnímu prostředí i Evropské unii.