Stravování

Stravování pro naši školu zajišťuje J+J školní jídelny s. r. o.

Od 24. února 2020 je zaveden nový elektronický systém objednávání obědů. Zájemci o stravování obdrželi přihlašovací údaje do systému na www.strava.cz.  Po přihlášení se zobrazí objednávání obědů, kredit, jídelníček. V novém výdejním systému nedochází k automatickému objednání obědů. Každý strávník si musí požadovaný oběd vždy objednat sám!!! Pro úspěšné objednávání obědů je nutné mít na kontě strávníka dostatek finančních prostředků.

Objednávání obědů

Cena oběda pro žáky ve školním roce 2019/2020 je za standardní výběr (oběd č. 1.-3.) 35 Kč a nadstandardní výběr (oběd č. 4.) 48 Kč.