Stravování

Stravování pro naši školu zajišťuje J+J školní jídelny, s. r. o.

Od 24. února 2020 je zaveden nový elektronický systém objednávání obědů. Zájemci o stravování obdrželi přihlašovací údaje do systému na www.strava.cz.  Po přihlášení se zobrazí objednávání obědů, kredit, jídelníček. V novém výdejním systému nedochází k automatickému objednání obědů. Každý strávník si musí požadovaný oběd vždy objednat sám!!! Pro úspěšné objednávání obědů je nutné mít na kontě strávníka dostatek finančních prostředků. Číslo účtu je 2700738662/2010. Vždy musí být uveden přidělený variabilní symbol a v kolonce „Informace pro příjemce“ celé jméno a příjmení strávníka a OA Dušní.

Další informace naleznete: https://www.jj.cz/dusni-praha

Objednávání obědů