Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Sokolová, tel.: 221 890 234, e-mail: sokolova@oadusni.cz

Metodička prevence

Ing. Miroslava Gardášová, tel.: 221 890 234, e-mail: gardasova@oadusni.cz

Školní psycholožka

Mgr. Radka Lenská, tel.: 221 890 234, e-mail: lenska@oadusni.cz