Pořádané soutěže

Ekonomický tým

Dne 22. 9. 2016 na naší škole proběhlo Krajské kolo celorepublikové soutěže Ekonomický tým 2016, kterého se zúčastnilo osm týmů z osmi pražských obchodních akademií. Vítězný tým z Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 se zúčastní 6. prosince 2016 celorepublikového kola v Opavě. Na druhém místě se umístil tým z Obchodní akademie Vinohradská. Na třetím místě se umístil tým naší obchodní akademie ve složení Šárka C., Michal S. a David V.
Všem týmům děkujeme za účast a těšíme se na soutěžní setkání v roce 2017.

Ing. P. Borovička

Mikulášská soutěž v psaní na klávesnici 2. ročníků

Dne 6. prosince 2016 proběhl na naší škole již 19. ročník Mikulášské soutěže v psaní na klávesnici PC. Soutěž je určena pro žáky 2. ročníků pražských škol, kteří se snaží co nejpřesněji a nejrychleji opsat během 10 minut neznámý text. Letošního ročníku se zúčastnilo 37 soutěžících z 11 škol. Vítězství si odnesl náš student Štěpán L. výkonem 376,9 úhozů za minutu v bezchybné práci. Jemu i všem ostatním soutěžícím blahopřeji.

Ing. D. Máchalová

Ekonomický trojboj v Dušní

Stává se tradicí, že k začátku června u nás patří ekonomické soutěžení. Letos to bylo už potřetí, kdy jsme pozvali studenty třetích ročníků pražských obchodních akademií, aby přišli k nám do školy změřit své nabyté znalosti a dovednosti z ekonomiky, účetnictví a informačních technologií. Svá tříčlenná družstva k nám poslalo sedm škol; mimo soutěž plnil zadané úkoly i náš tým ve složení Šárka C., Michal S. a David V. V oficiálním hodnocení se na prvním místě umístili reprezentanti Obchodní akademie Vinohradská před Obchodní akademií Hovorčovická a Českoslovanskou akademií obchodní z Resslovy 5. Nám ovšem udělalo velkou radost zjištění, že podle celkového počtu bodů by 1. místo patřilo našim studentům! Škoda, že se mohli zúčastnit jen mimo soutěž! „Trojboj“ je v názvu klání proto, že se soutěž skládá ze tří částí. Jako první úkol čekal na soutěžící písemný test, po kterém následoval atraktivní kvíz. V něm si týmy nejprve vylosovaly pořadí, poté volily stupeň obtížnosti otázek v několika oblastech. Někteří se drželi při zdi, jiní vsadili na rčení „risk je zisk“. Za správnou odpověď obdržel tým patřičný počet bodů podle náročnosti zvolené otázky. Po těchto dvou disciplínách se startovní pole zúžilo a nejlepší týmy pak musely na místě vytvořit prezentaci na téma, které si na místě vylosovaly. Práci jim sice usnadnil počítač, ovšem bez připojení k internetu, a nesměl se používat ani mobilní telefon. Při samotné prezentaci svého výtvoru museli vystoupit všichni členové týmu, nejen jeden „mluvčí“.
Všichni účastníci byli – podle svých vyjádření – s průběhem soutěže a její organizací navýsost spokojeni. Tak na shledanou v červnu 2017 zase na Dušní!

Redakční rada