Informační technologie

Uplatnění absolventů

V oboru Informační technologie se zaměřením na ekonomiku (předešlý název Informatika v ekonomice) jsou studenti připravováni na činnosti spojené s aktivním využitím informačních a komunikačních technologií. Absolventi jsou vybaveni technickými znalostmi a dovednostmi v oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a prostředků přenosu dat. Mohou se věnovat programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; instalacím a správě operačních systémů a aplikačního softwaru; návrhům, realizaci a administraci sítí; obecné i specializované podpoře uživatelů informačních technologií; hromadnému zpracování dat i práci v grafických studiích. Absolventi se uplatní i v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností.

Rozšířená matematika a výuka přírodních věd vytvářejí zejména dobré předpoklady pro vysokoškolské studium informačních a komunikačních technologií, ekonomické zaměření tohoto oboru je výhodou při pokračování ve studiu na školách ekonomického typu.

Učební plán – obor Informační technologie 18–20–M/01 – 1. až 4. ročník
školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

  Předmět Počet hodin v ročníku
  1. 2. 3. 4.
A. Povinné předměty 33 34 34 34
I. Základní předměty        
  Český jazyk a literatura 3 3 3 3
  Anglický jazyk 3 3 3 3
  Německý jazyk 3 3 2 2
  Technická angličtina   1  
  Angličtina pro hospodářskou praxi   2
  Občanská nauka 1 2  
  Dějepis 2  
  Základy přírodních věd 2   2 2
  Hospodářský zeměpis 2 1  
  Matematika 4 4 3 3
  Tělesná výchova 2 2 2 2
  Ekonomika 3 2 3 3
  Účetnictví   2 3 2
  Účetnictví na PC   2
  Zpracování dokumentu na PC 3 2  
  Hardware 3 2   2
  Aplikační software 2 2 2 2
  Grafika na PC   2 2
  Počítačové systémy   3 3 2
  Programování   2 2  
  Vývoj aplikací   2 2
II. Volitelné předměty  
  Cvičení z programování   2  
  Fiktivní firma   2  
  Konverzace v cizím jazyce   2  
  Společenskovědní seminář   2  
B. Nepovinné předměty  
  Matematická cvičení   2