Informační technologie

Uplatnění absolventů

V oboru Informační technologie se zaměřením na ekonomiku (předešlý název Informatika v ekonomice) jsou studenti připravováni na činnosti spojené s aktivním využitím informačních a komunikačních technologií. Absolventi jsou vybaveni technickými znalostmi a dovednostmi v oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a prostředků přenosu dat. Mohou se věnovat programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; instalacím a správě operačních systémů a aplikačního softwaru; návrhům, realizaci a administraci sítí; obecné i specializované podpoře uživatelů informačních technologií; hromadnému zpracování dat i práci v grafických studiích. Absolventi se uplatní i v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností.

Rozšířená matematika a výuka přírodních věd vytvářejí zejména dobré předpoklady pro vysokoškolské studium informačních a komunikačních technologií, ekonomické zaměření tohoto oboru je výhodou při pokračování ve studiu na školách ekonomického typu.

Učební plán – obor Informační technologie 18–20–M/01 –
školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

*změna učebního plánu pro žáky nastupující do 1. ročníku od školního roku 2019/2020

Učební plán platný pro žáky nastupující do 1. ročníku od školního roku 2020/2021: Učební_plán_IT_2020

Učební plán platný pro žáky nastupující do 1. ročníku od školního roku 2022/2023: Učební_plán_IT_2022-23

Předmět Počet hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
A. Povinné předměty 33 34 34 34
I. Základní předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 3 3 2 2
Technická angličtina 1
Angličtina pro hospodářskou praxi 1
Občanská nauka 1 2
Dějepis 2
Základy přírodních věd 2 0 (*1) 2 2 (*1)
Hospodářský zeměpis 2 1
Matematika 4 4 (*3) 3 3 (*4)
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika 3 2 3 3
Účetnictví 2 3 2
Účetnictví na PC 2
Zpracování dokumentu na PC 3 2
Hardware 3 2 2
Aplikační software 2 2 2 2
Grafika na PC 2 2
Počítačové systémy 3 3 2
Programování 2 2
Vývoj aplikací 2 2
II. Volitelné předměty
Cvičení z programování 2
Fiktivní firma 2
Konverzace v cizím jazyce 2
Společenskovědní seminář 2
B. Nepovinné předměty
Matematická cvičení 2

Pro přijímací řízení nepožadujeme lékařské potvrzení.