Maturitní zkoušky

Maturitní vyhláška

Vyhlaska 177_platne zneni_01 09 2017

Skolsky-zakon_561_2004_01092017

Maturitní model

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2018 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Oficiální maturitní stránky pro aktuální informace