Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška – právní předpisy a stanovení termínů květen 2020

zde

Maturita 2019/2020

Délka trvání didaktických testů:

ČJL-DT 75 minut
ČJL-PP 110 minut (zrušeno rozdělení na výběr zadání a vlastní zkoušku); žák zapíše číslo a název zadání do ZA, poté ho může změnit
MA-DT 120 minut

Maturitní zpravodaje

zde

Maturitní model

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Oficiální maturitní stránky pro aktuální informace

https://maturita.cermat.cz/

Matematika+

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou zkoušku z matematiky Matemetika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete

zde.

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní mohou v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka

zde.

Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Katalog požadavků ke zkoušce Matematika+ naleznete v odkazu uvedeném výše.
Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.

Úspěšné absolvování zkoušky zohledňuje řada vysokých škol zaměřených především na technické, matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory. Aktuální seznam fakult těchto vysokých škol je uveřejněn na stránkách

zde