Maturitní zkoušky

Maturitní vyhláška

Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018_fin

Skolsky-zakon_561_2004_01092017

Maturita 2019 – některé novinky

Termíny:

Písemné práce společné části MZ se konají 10. a 11. dubna 2019 (český jazyk i cizí jazyky).

Délka trvání:

ČJL-DT nově 75 minut
ČJL-PP nově 110 minut (zrušeno rozdělení na výběr zadání a vlastní zkoušku); žák zapíše číslo a název zadání do ZA, poté ho může změnit
MA-DT nově 120 minut

Maturitní zpravodaje

Maturitni_zpravodaj_47_18

Maturitní model

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Oficiální maturitní stránky pro aktuální informace

Matematika+

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou zkoušku z matematiky Matemetika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete zde: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní mohou v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (zde https://vpz.cermat.cz).

Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Katalog požadavků ke zkoušce Matematika+ naleznete v odkazu uvedeném výše.
Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.

Úspěšné absolvování zkoušky zohledňuje řada vysokých škol zaměřených především na technické, matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory. Aktuální seznam fakult těchto vysokých škol bude uveřejněn v prosinci 2018 na stránkách www.novamaturita.cz. V posledních dvou letech byli nejúspěšnější žáci i jejich učitelé pozváni do Senátu Parlamentu ČR a oceněni.