Maturita OA

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Úprava termínů MZ 2021 k 15. 3. 2021: Upravené termíny MZ 2021

Společná část maturitní zkoušky (státní)

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika
 • Termín
  didaktické testy se budou konat dle jednotného schématu MŠMT od 24. 5. do 26. 5. 2021
  mimořádný termín od 7. 7. do 9. 7. 2021

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující).

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období vždy do konce března příslušného roku.

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura (písemná a ústní část)
  2021-Školní-seznam-četby-k-ÚMZ-z-ČJL
  Audioknihy k ÚMZ z ČJL k vypůjčení v knihovně AUDIO
 2. cizí jazyk pokud si jej žák zvolil ve společné části (písemná a ústní část)
  2021-oa-anglický jazyk
  2021-oa-německý jazyk
  2021 -oa-ruský jazyk
  2021-oa-španělský jazyk
 3. praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška zahrnuje učivo předmětů účetnictví, ekonomika a písemná a elektronická komunikace)
 4. 2021-oa-ekonomika
 5. 2021-oa-účetnictví
 • Termín
 1. praktická zkouška (částečně s využitím počítače) se koná  13. 5. 2021
  mimořádný termín 24. 6. 2021
 2. písemné zkoušky (český jazyk a literatura  cizí jazyky zrušeny)
 3. ústní zkoušky se konají od 1. do 14. 6. 2021

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat  2 nepovinné zkoušky:

 • Předměty
 1. anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk
 2. 2021-oa-matematika
 • Termín

Ústní zkoušky z cizího jazyka a matematiky se konají od 1. 6. do 14. 6. 2021

Hodnocení profilových zk. OA21

(Podrobnosti o dobrovolné zkoušce z matematiky+ najdete na https://maturita.cermat.cz/)