Fiktivní firmy

Fiktivní firma je jedním z volitelných předmětů pro žáky třetích ročníků oboru Obchodní akademie a Informační technologie. Výuka představuje specifickou formu praktické přípravy. Žáci pracují jako ve skutečné firmě jen bez reálných finančních prostředků. Využívají plně podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Při práci ve fiktivní firmě jsou aplikovány poznatky získané v odborných předmětech.

Procvičují se zde všechny podnikové činnosti, např. založení firmy, nákup, prodej, propagace, fakturace, účtování v reálném účetním programu. V rámci firmy se uzavírají pracovně právní vztahy, zpracovává se mzdová agenda atd. Vyvrcholením činnosti fiktivní firmy je účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční v březnu 2022.

Ve školním roce 2021–2022 tvoří tým fiktivní firmy Sfrída žáci ze třídy 3. A, E. Fiktivní firma se zabývá:

  • Provozováním fitness centra
  • Osobní trenéři
  • Poskytování wellness služeb a nutriční doplňky
  • Tréninky bojových sportů + skupinové lekce

Videoprezentace

Veletrh fiktivních firem 2022

Ve dnech 23. 3. 2022 – 25. 3. 2022 se uskutečnil 27. ročník veletrhu fiktivních firem v online prostředí. Odehrál se na platformě Gather town. Účastnilo se ho přes 60 firem z různých zemí Evropy.

Ve středu 23. 3. 2022 v 8 hodin ráno proběhlo slavnostní zahájení, po kterém následovaly prezentace jednotlivých firem, současně během celého dne mohly firmy mezi sebou obchodovat na jejich stáncích. Celý den byl také doprovázen bohatým kulturním programem např. zajímavá naučná videa, prezentace anebo přednášky.

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se pokračovalo v prezentacích a na druhém virtuálním pódiu proběhla soutěž 90 sekund ve výtahu, kde měli účastníci během 90 sekund představit svou firmu v cizím jazyce. Také dále pokračoval nabitý kulturní program. Zástupci také oznámili top 10 letáků s velikonoční tématikou. I během tohoto dne mohly firmy nabízet své produkty a služby a nakupovat od jiných firem.

Poslední den v pátek 25. 3. 2022 se promítaly reklamní spoty všech firem a dopoledne měly firmy poslední možnost obchodování. Poté se všichni přesunuli do auditoria 1 a zástupci veletrhu vyhlašovali výsledky jednotlivých soutěží. Soutěžilo se o: Nejlepší leták, nejlepší katalog, nejlepší prezentaci, nejlepší reklamní spot a o nejlepší firmu celého veletrhu. Mimo jiné se také soutěžilo o nejlepšího vyučujícího Fiktivní firmy. Ve 12 hodin proběhlo slavností ukončení veletrhu.

Z našeho pohledu veletrh proběhl dobře, i přes drobné technické problémy. S tím se, ale v online prostředí musí počítat. Poznali jsme nové lidi, navázali nové kontakty, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací díky kulturnímu programu. I když se naše firma nakonec neumístila v žádné soutěži na „medailových“ pozicích, veletrh jsme si všichni užili.

 

_