Fiktivní firmy

Fiktivní firma je jedním z volitelných předmětů pro žáky třetích ročníků oboru Obchodní akademie a Informační technologie. Výuka představuje specifickou formu praktické přípravy. Žáci pracují jako ve skutečné firmě jen bez reálných finančních prostředků. Využívají plně podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Při práci ve fiktivní firmě jsou aplikovány poznatky získané v odborných předmětech.

Procvičují se zde všechny podnikové činnosti, např. založení firmy, nákup, prodej, propagace, fakturace, účtování v reálném účetním programu. V rámci firmy se uzavírají pracovně právní vztahy, zpracovává se mzdová agenda atd. Vyvrcholením činnosti fiktivní firmy je účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční v březnu 2018 v Praze na Výstavišti.

Ve školním roce 2017–2018 tvoří tým fiktivní firmy Sfrída žáci ze tříd 3. A, B a E. Fiktivní firma se zabývá nákupem a prodejem filmových rekvizit, deskových a karetních her.

 

_