Fiktivní firmy

logo fiktivní firmy OA Dušní

Fiktivní firma je jedním z volitelných předmětů pro žáky třetích ročníků oboru Obchodní akademie a Informační technologie. Výuka představuje specifickou formu praktické přípravy. Žáci pracují jako ve skutečné firmě jen bez reálných finančních prostředků. Využívají plně podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Při práci ve fiktivní firmě jsou aplikovány poznatky získané v odborných předmětech.

Procvičují se zde všechny podnikové činnosti, např. založení firmy, nákup, prodej, propagace, fakturace, účtování v reálném účetním programu. V rámci firmy se uzavírají pracovně právní vztahy, zpracovává se mzdová agenda atd. Vyvrcholením činnosti fiktivní firmy je účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční v březnu 2020 v Praze na Výstavišti.

Ve školním roce 2019–2020 tvoří tým fiktivní firmy Sfrída žáci ze třídy 3. E. Fiktivní firma se zabývá:

  • Prodej hardware a operačních systémů
  • Opravy, údržba a podpora
  • Stavba počítačů na míru
  • Prodej spotřebního zboží

 

 

 

_