Fiktivní firmy

Fiktivní firma je jedním z volitelných předmětů pro žáky třetích ročníků oboru Obchodní akademie a Informační technologie, pro žáky čtvrtého ročníku oboru Ekonomického lycea. Výuka představuje specifickou formu praktické přípravy. Žáci pracují jako ve skutečné firmě jen bez reálných finančních prostředků. Využívají plně podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Při práci ve fiktivní firmě jsou aplikovány poznatky získané v odborných předmětech.

Procvičují se zde všechny podnikové činnosti, např. založení firmy, nákup, prodej, propagace, fakturace, účtování v reálném účetním programu. V rámci firmy se uzavírají pracovně právní vztahy, zpracovává se mzdová agenda atd. Vyvrcholením činnosti fiktivní firmy je účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční v březnu 2023.

Školní rok 2023–2024

Název firmy: Sfrída, s. r. o. IČO: 511 000 01
Základní kapitál: 5 000 000 Kč
Sídlo: Dušní 1083, 110 00  Staré město

Předmět podnikání:

  • Zájezdy (primárně pro mladé lidi)
  • Aktivní dovolené

Datum vzniku: 16. 10. 2023

Na předmětu fiktivní firma, která nese název SFRÍDA, s. r. o., se věnujeme řešení administrativních úkolů. Při tom využíváme znalosti z oblastí ekonomiky, účetnictví a písemné elektronické komunikace, a zároveň se neboříme před kreativním přístupem.

Jako oblast podnikání jsme si, po mnoha konzultacích, vybrali provozování cestovní kanceláře. Prvním krokem bylo sepsání společenské smlouvy, kterou podepsalo pět společníků. Každý z nich přispěl hotovostí ve výši 5 000 000 Kč, přičemž jejich podíl činí 20 %. Po dokončení společenské smlouvy jsme podali žádost o zápis do živnostenského rejstříku, který proběhl dne 2. listopadu 2023. Následně jsme požádali o zařazení společnosti do obchodního rejstříku a získání povolení k podnikání na adrese naší školy.

Komunikaci s úřady a bankou zvládáme prostřednictvím portálu CEFIF, který žáky připravuje na reálné situace v jejich budoucím životě. Tímto způsobem je také učíme trpělivosti, spolupráci v týmu, pracovitosti, kreativitě, práci v neznámém prostředí a komunikaci s lidmi.

Fungujeme jako reálná firma a jsme rozděleni do čtyř různých oddělení.

Právní a personální oddělení má na starosti veškeré právní záležitosti společnosti. To zahrnuje vyřizování smluv, ověřování právních dokumentů a správu personálních záležitostí, včetně mzdového systému, výplat a odměn.

Účetní oddělení se specializuje na zpracování finanční dokumentace. Tým se věnuje účetnictví, zpracování objednávek, faktur a příkazů k úhradě, a zajišťuje tak ekonomickou stabilitu společnosti.

Marketingové oddělení se zaměřuje na propagaci a prezentaci společnosti. Tým se věnuje tvorbě různých marketingových materiálů, jako jsou plakáty, vizitky, letáky a také spravuje online marketingové aktivity.

Oddělení obchodu je rozděleno na prodejní a nákupní týmy. Prodejní tým se stará o komunikaci s klienty, vyřizování objednávek a péči o zákazníky. Nákupní tým zajišťuje zásobování společnosti, vyjednávání s dodavateli a správu skladových zásob.

organizační struktura firmy
Organizační struktura Sfrída, s. r. o.

Lustig, s. r. o.

Představení fiktivní firmy Lustig

 

_