Výběrová řízení

OA Dušní vyhlašuje Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky „Vybavení  PC do odborné učebny č. 104 a č. 105 “. Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 25 ks nových nerepasovaných počítačů, do odborné učebny č. 104 a č. 105 s dalším příslušenstvím pro zadavatele – Obchodní akademii Dušní, na adrese Dušní 7, Praha 1, v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy ČR. Své nabídky můžete doručit v písemné formě nejpozději do 8. 6. 2023 do 12:00 hod. na uvedenou adresu.

VZ_PC_výzva _OA Dušní

Děkujeme za případnou nabídku.

Michaela Ďurneková
finanční referent
Obchodní akademie Dušní
Dušní 7, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 890 235, mobil: 736 710 587
IČO: 70837872