Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo

Ředitelka Obchodní akademie Dušní podle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

OA všichni – ke zveřejnění

EL všichni – ke zveřejnění

IT všichni – ke zveřejnění

Návratka

Návratku odevzdávají pouze obory Obchodní akademie a Ekonomického lycea. Obor Informační technologie má jako druhý jazyk všichni němčinu.