Ruština a angličtina s rodilým mluvčím

Rodilí mluvčí z řad žáků školy.

Žáci 1. roč. a 4. roč. měli možnost si procvičit mluvený projev s rodilými mluvčími, žáky OA Dušní, kteří sedí stejně jako oni za stejnými lavicemi, jenom jsou z jiné třídy a z jiného ročníku. Někteří měli dobrý pocit a někteří se tvářili překvapeně. Kolikrát si člověk říká, že by si rád procvičil mluvený projev s rodilým mluvčím, ale ne vždy je taková možnost.

Na hodině ruštiny byl žák 4. ročníku Evžen Sergejuk a řekl, že se mu velice líbila návštěva u 1. D. Je rád, že jeho jazykové znalosti a schopnosti mohou pomoci jiným žákům, kteří se zajímají o ruský jazyk.

Na hodině angličtiny byl žák 1. ročníku Johnloz Andrew Christopher a řekl, že byla dobrá zkušenost si popovídat se čtvrťáky, kteří měli hodně zajímavých otázek. Nejvíc se mu líbilo, když se ptali na Indianu a USA.

Vyučující ANJ a RUJ

Zpětná vazba od žáků:

 Evžen

  • Návštěva se mi velice líbila. Evžen se s námi snažil mluvit i s naší velice omezenou slovní zásobou. Na začátku to bylo docela divné, ale obě strany se snažily a nakonec to byla dobrá zkušenost, kterou bych ráda zopakovala znovu. Nápad sám o sobě je dobrý.
  • Bylo to velice zajímavé. Mohl by přijít někdo další. Ráda bych se dozvěděla jaké to je bydlet v Rusku.
  • Bylo to zajímavé zpestření hodiny. Evžen se snažil s námi komunikovat i když toho rusky ještě moc neumíme. Určitě bude dobré jestli ještě někdy přijde. Rozhodně je dobrý nápad, abychom mluvili s rodilými mluvčími v našem věku.
  • Návštěva Evžena se mi líbila. Určitě mi to hodně dá a ocenila bych více takových návštěv.

Andy

  • I was very happy to talk with Andy on our English lesson. It´s always interesting to talk to native speaker. I would like to talk to him again.
  • I think it was an interesting experience and I would be open to try something on similar basis. =)))
  • Andrew was great. I had a lot of fun. It was a nice experience, he told us about living in the US, which was interesting. It was a nice experience, not really sure if I want another class with him, because I already know how to speak English.
  • Speaking with Andrew was interesting. I hope he will speak to us again.