Workshop v kanceláři OSN

Žáci při akci v OSN.

Žáci 4. D navštívili 16. 11. t. r. v rámci semináře ze společenských věd kancelář OSN, kde se zúčastnili workshopu na téma „klimatické změny“.

Na úvod jsme vyslechli základní informace o OSN (např. okolnosti jejího založení nebo počtu členských států) a poté jsme převážně ve skupinách spolupracovali na zodpovídání otázek a plnění úkolů týkajících se globálních klimatických změn.

Workshop nás zaujal a přivítali jsme možnost rozšířit své znalosti v probíraných tématech.

R. G. Kajzrová, N. Strnadová (4. D)