Logická olympiáda 2021

Logo Logické olympiády

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže s názvem LOGICKÁ OLYMPIÁDA, kterou pořádá Mensa České republiky. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Celorepublikově se v naší kategorii, tedy Kategorii C (žáci středních škol – poslední 4 ročníky studia), zapojilo do soutěže více než 14 936 řešitelů, z toho v našem kraji 1 710.

Umístili jsme se v soutěži škol o nejvyšší počet registrovaných žáků do Logické olympiády mezi prvními pěti školami s nejvíce registracemi ve své kategorii (celkem se zúčastnilo 75 237 soutěžících z 3 286 škol).

Naši školu reprezentovalo celkem 215 žáků, přičemž mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola z celé republiky se umístilo celkem 198 soutěžících.

Pořadí (škola) Pořadí
(kraj)
Celkové
pořadí
Příjmení
jméno
Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkem)
1. 80.–86. 386.–413. Zelinková Edita 1. C 95,20 97,33
2. 148.–155. 773.–810. Rosenthal Daniel 1. C 91,20 94,71
3. 163.–168. 868.–926. Vaňková Sabina 1. B 90,38 94,00

 Gratulujeme všem soutěžícím a věříme, že příští rok se vám podaří soutěž zvládnout s ještě lepšími výsledky :).