Best in English

Žáci při online testu při soutěži.

Dne 26. 11. 2021 proběhla mezinárodní tradiční soutěž v anglickém jazyce Best in English. Naši žáci se zúčastnili ve velkém počtu a byli vybráni jako nejlepší angličtináři. Na fotografii jsou zachyceni, jak vyplňují online test. Dosáhli velmi dobrých výsledků a reprezentovali naši školu stejně úspěšně jako v minulých letech.

Nejlépe si vedl Alex Hlatký ze třídy 4. C, který získal 108 bodů ze 125. I jiní žáci se nemusí za své znalosti stydět, jelikož dosahovali krásných výsledků od 80 do 100 bodů.