Rozhoduj o Evropě

Naši zástupci na akci

Dne 2. 11. 2021 se vybraní žáci ze 4. ročníku obou tříd ekonomických lyceí, jmenovitě V. Bartošová, J. Götz, M. Lejsek a A. Kindrat, zúčastnili semináře Rozhoduj o Evropě, který se konal v Praze v Evropském domě.

Účastníci si mohli vyzkoušet, jaké je to být v kůži nejen ministrů jednotlivých členských států EU působících v Radě ministrů, ale i poslanců z Evropského parlamentu.

Tématem celého semináře bylo nařízení o potírání teroristického obsahu on-line. Úkolem bylo navrhnout změny v celkovém návrhu nařízení, prosadit je a odhlasovat na společném meetingu Evropského parlamentu a Rady ministrů.

Pro všechny zúčastněné byl seminář velmi podnětný a inspirující. Získali nejen zkušenosti, ale i představu o tom, jak to ve skutečnosti probíhá v samém jádru Evropské unie.

V. Bartošová (4. D)