2. E v Senátu

Žáci při prohlídce senátu.

Dne 5. 11. t. r. navštívila 2. E v rámci občanské nauky Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu ČR.

Ihned po příchodu nás čekala vstupní kontrola, zda s sebou nemáme zbraně nebo jiné nepovolené pomůcky, a poté následovala prohlídka krásných a prostorných sálů, během níž nás milá paní průvodkyně seznámila s historií paláce a s životem Albrechta z Valdštejna. Velmi nás potěšilo, že nakonec jsme mohli nahlédnout i do jednací místnosti senátu, kterou většina z nás znala jen z televize.

Tuto exkursi jsme přivítali jak kvůli novým informacím, tak kvůli možnosti poznat nová místa a obohatit se o další společné zážitky se spolužáky.

D. Fajtl a L. Plocek (2. E)