Začátek šk. roku 2023/2024

Začátek školního roku 2023/2024 připadá na pondělí 4. září 2023.