Beseda na téma „Migrace“

V maturitním týdnu od 20. do 25. května 2019 proběhla na naší škole série workshopů respektované neziskové organizace Člověk v tísni na aktuální téma „Migrace“. Žáci měli příležitost objasnit si významy důležitých pojmů spojených s touto problematikou a vyzkoušet si aktivity, jejichž cílem Číst více

2. kolo přijímacího řízení – nevyhlašujeme

Po 1. kole přijímacího řízení byla naplněna kapacita všech námi otvíraných tříd, proto ředitelka školy NEVYHLAŠUJE 2. kolo přijímacího řízení. Situace by se mohla změnit pouze v případě, že by v následujících dnech někteří uchazeči o studium požádali o vydání Číst více

Workshop společnosti META

Ve dnech 21. a 24. 5. 2019 proběhl v naší škole  workshop společnosti META „I Jan Ámos Komenský chodil do školy v cizině“. Programu se zúčastnily třídy 1. C, 1. D a 1. E. Lektoři programu (mezi nimi i Valerio z Venezuely, Číst více

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se koná v  Koncertním sále Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1, ve čtvrtek 6. června 2019 od 10 hod. Sraz maturantů v 9:30 hod.

Četba anglické literatury

V druhém pololetí jsme se my, žáci z 1. C, pustili do nelehkého úkolu. Každý jsem si, jako domácí úkol, přečetli jednu anglicky psanou knihu, o které jsme následně zbytku třídy vyprávěli. Pro některé nebyla četba anglické literatury žádný oříšek, pro jiné Číst více

Rozřazovací testy z anglického jazyka

Přijatí uchazeči do 1. ročníku na obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum od 1. září 2019  se mohou zúčastnit 28. 5. 2019 od 15 hod. rozřazovacích testů z anglického jazyka. Testy nejsou povinné. Jedná se pouze o možnost zařazení do Číst více

Exkurze do Škody Auto, a. s. v Mladé Boleslavi

Dne 15. 4. 2019 jsme byli společně s našimi třídními profesory na exkurzi ve Škodovce. Provázeli nás průvodci, kteří nám vyprávěli o firmě Škoda Auto, o její historii i o současnosti. Nejdříve jsme navštívili muzeum, kde jsme mohli vidět modely aut Číst více

Workshop v Národním technickém muzeu

V úterý 7. 5. 2019 jsme byli společně s celou třídou 2. C a panem profesorem Kalendou na workshopu v Národním technickém muzeu. Sraz byl před muzeem v 9:45 hodin, a když byli všichni na místě, vyrazili jsme do muzea. Mohla začít Číst více

Exkurze v Českém statistickém úřadu

Třídy 2. A a 2. B v minulém týdnu navštívily Český statistický úřad, o jehož existenci již věděly z hodin předmětu Ekonomické výpočty. Měli jsme velký zájem pobýt osobně v ČSÚ a setkat se s jeho pracovníky. Moc jsme se na toto zpestření výuky těšili. Číst více