Četba anglické literatury

Přebal z knihy Jacka Londona.

V druhém pololetí jsme se my, žáci z 1. C, pustili do nelehkého úkolu. Každý jsem si, jako domácí úkol, přečetli jednu anglicky psanou knihu, o které jsme následně zbytku třídy vyprávěli. Pro některé nebyla četba anglické literatury žádný oříšek, pro jiné zase velmi těžkou úlohou. Všichni jsme se s tím však nakonec poprali a každého z nás to obohatilo. Někdo objevil skrytou vášeň v četbě, jiný zase spatřil krásy anglického jazyka a pro někoho byl tento úkol příležitostí zdokonalit se v anglické gramatice nebo si rozšířit slovní zásobu.