Workshop společnosti META

Beseda se zahraničním studentem.

Ve dnech 21. a 24. 5. 2019 proběhl v naší škole  workshop společnosti META „I Jan Ámos Komenský chodil do školy v cizině“. Programu se zúčastnily třídy 1. C, 1. D a 1. E. Lektoři programu (mezi nimi i Valerio z Venezuely, který má osobní zkušenost se studiem a prací v ČR) přiblížili žákům situaci člověka, který začal žít a studovat v cizí zemi (Valerio připravil hodinu hudební výchovy ve španělštině), diskutovali se žáky o okolnostech migrace před příchodem do nové země, společně se pokusili identifikovat překážky v procesu integrace a způsoby jejich překonávání a zamysleli se nad migrací a jejími dopady v evropských a globálních souvislostech. Lektoři seznámili žáky s možností osobního zapojení do procesu integrace cizinců do školního prostředí a do společnosti. Setkání probíhalo v přátelské a otevřené atmosféře a žáci si kromě nových poznatků odnesli i dobrou náladu.