Beseda na téma „Migrace“

Plakát s nápisem "Azyl".

V maturitním týdnu od 20. do 25. května 2019 proběhla na naší škole série workshopů respektované neziskové organizace Člověk v tísni na aktuální téma „Migrace“. Žáci měli příležitost objasnit si významy důležitých pojmů spojených s touto problematikou a vyzkoušet si aktivity, jejichž cílem bylo naučit se vzdorovat častým dezinterpretacím šířeným v médiích.

Zpětná vazba od žáků:

V pondělí 20. května 2019 proběhla v naší škole beseda neziskové organizace Člověk v tísni na téma „Migrace“. Osobně jsem se o tohle téma nikdy moc nezajímala, i když se objevuje všude na sociálních sítích, v novinách, a dokonce se mnohokrát řešilo i u nás doma. Jsem ale moc ráda, že jsem měla možnost se besedy zúčastnit a dozvědět se spoustu nových informací a pojmů, které jsem si často pletla nebo jsem je vůbec neznala.

Nikola Strnadová , 1. D

Dnes jsem se sama přesvědčila, že vlastně o migraci, uprchlících nebo azylu nevím skoro nic. A jde o téma označované jako globální problém, který postihuje všechny státy světa. Setkávám se s ním každý den, ale nikdy bych nevěřila, kolik toho ještě nevím.  Takže během dvou vyučovacích hodin jsme se společně se svými spolužáky probírali informacemi a fakty, abychom si objasnili, proč se vlastně celosvětově řeší migrace. Související pojmy, jako jsou migrant, uprchlík, imigrace, emigrace, kafala, azyl, už budu umět od sebe odlišit. Velice jsem si besedu užila a jsem ráda, přinesla nejen mně, ale určitě i ostatním, nějaké ovoce.

Veronika Bartošová, 1. D