Exkurze v Českém statistickém úřadu

Před budovou ČSÚ v Praze.

Třídy 2. A a 2. B v minulém týdnu navštívily Český statistický úřad, o jehož existenci již věděly z hodin předmětu Ekonomické výpočty. Měli jsme velký zájem pobýt osobně v ČSÚ a setkat se s jeho pracovníky. Moc jsme se na toto zpestření výuky těšili.

Byli jsme velmi mile přivítáni a hned následovala první přednáška s názvem ČSÚ – bohatý zdroj informací. Pomocí ní a výkladu odborníka jsme se seznámili s rolí ČSÚ, kterou hraje v naší společnosti, s jeho webovými stránkami, poznali jsme alespoň v krátkosti, čím vším se zabývá a co má na starosti. Na závěr jsme dostali malý testík se třemi otázkami, jestli máme správný statistický odhad. Jestlipak byste dobře tipovali i Vy?

 1. Kolik kg čokolády sní v průměru občan České republiky za rok?
  a) 2,7 kg
  b) 5,6 kg
  c) 7,3 kg
 2. Který z uvedených krajů je nejlidnatější?
  a) Praha
  b) Středočeský
  c) Moravskoslezský
 3. Které z uvedených plodin se vypěstovalo nejvíce v roce 2017?
  a) brambor
  b) ječmene
  c) řepky

Správné odpovědi jsou 1a, 2b, 3b (nejvíce se u nás vypěstuje pšenice a za ní následuje kukuřice).

Po krátké přestávce nás čekaly zajímavé informace z oblasti demografické statistiky. Exkurze se nám velmi líbila, zaujala nás a rozšířila naše vědomosti.

Třídy 2. A a 2. B