Návštěva ZOO

ukázka profilových fotek žáků

Se žáky 2. E jsme se rozhodli zpříjemnit si hodinu němčiny návštěvou v ZOO, kvůli současné situaci bohužel jen virtuální. Žáci si v rámci domácí přípravy upravili své profilové fotky a připravili si zajímavé informace o tvorech, které si na Číst více

Matematický klokan 2021

postavička klokana složená z papíru

V pátek 19. března 2021 se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.    Blahopřejeme nejlepším řešitelům Číst více

Soutěž v programování

Dům dětí a mládeže Praha 2 - logo

12. března 2021 se zúčastnili 2 žáci naší školy obvodního kola soutěže v programování. Tuto soutěž organizovalo  DDM Praha 2 na Vyšehradě a soutěž probíhala online. Ruslan Vetoshev ze 3. E soutěžil v kategorii programátor mládež a programoval v jazyce C#. Dostal Číst více

Úspěch v konverzační soutěži

Vlajka Anglie

11. 3. 2021 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže  v anglickém jazyce. Tohoto kola se účastnil žák naší školy Šimon Vainer z 2. A a umístil se na krásném druhém místě. Gratulujeme a přejeme i v dalších letech mnoho takových Číst více

Matematický klokan 2021

Ilustrační kresba klokana

Soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN proběhne: pátek 19. března 2021 on-line na školním Moodlu … pro všechny žáky školy volně přístupný kurz Matematická soutěž (2020/2021)

Co mě inspirovalo!

Kresba dívky s rouškou a ochrannými brýlemi

Žáci 1. C si v rámci hodiny anglického jazyka měli připravit projekt na téma „Co mě inspirovalo v poslední době“. Měli rozvinout svou fantazii a připravit něco kreativního. Mnoho z nich se na chvíli stalo pekaři, malíři i umělci. Cílem bylo Číst více

Workshop s Ing. M. Buďárkem

Ilustrační foto k workshopu o volbě zaměstnání

Žáci třídy 4. C oboru Ekonomického lycea absolvovali online workshop 19. února t. r. s Ing. M. Buďárkem, který v současné době pracuje pro českou firmu prodávající křišťálové lustry po celém světě. Vyzdvihl důležitost jazyků, které mu pomohly k současné Číst více

Zeměpisná olympiáda

Mapa světa, logo zeměpisné olympiády

V letošním roce probíhá zeměpisná soutěž distančním způsobem. Školní kolo proběhlo 14. 1. t. r. pomocí Google kvízu. Tři žáci naší školy postoupili do kola okresního, které proběhlo 17. 2. 2021 v on-line prostředí Masarykovy univerzity. Nejlépe se umístila Helena Číst více