Zeměpisná olympiáda

Mapa světa, logo zeměpisné olympiády
V letošním roce probíhá zeměpisná soutěž distančním způsobem. Školní kolo proběhlo 14. 1. t. r. pomocí Google kvízu. Tři žáci naší školy postoupili do kola okresního, které proběhlo 17. 2. 2021 v on-line prostředí Masarykovy univerzity. Nejlépe se umístila Helena Vacovská (1. E), která ve své kategorii obsadila desátou pozici. O soutěži napsala:
„První část, práce s atlasem, byla pro mě nejsnazší a nejzábavnější. Druhá část, test geografických znalostí, byla o ledovcích a jezerech, urbanizaci, pohořích a evropských státech a to už bylo těžší, protože to bylo podrobné, ale pořád to ještě šlo. Třetí část byla hlavně o práci s grafy o koronaviru, ale to mě nebavilo, protože to bylo příliš komplikované a slovíčkaření, taky to bylo z části anglicky.“
Helena je teprve v prvním ročníku a příští rok je připravená to zkusit znovu. Patří jí rozhodně náš obdiv a gratulace k hezkému umístění v tak tvrdé konkurenci (na předních místech se umístili
žáci vyšších ročníků gymnázií). Všem děkuji za účast.
Pavel Krňák