Workshop s Ing. M. Buďárkem

Ilustrační foto k workshopu o volbě zaměstnání

Žáci třídy 4. C oboru Ekonomického lycea absolvovali online workshop 19. února t. r. s Ing. M. Buďárkem, který v současné době pracuje pro českou firmu prodávající křišťálové lustry po celém světě. Vyzdvihl důležitost jazyků, které mu pomohly k současné práci. Vyhrál zakázku v Londýně a konkrétně žáky seznámil, jak se tvoří projekt na míru, jak vyhovět náročnosti zákazníků, zvláště v případě jiných kultur. Také okrajově zmínil, jakými způsoby vytvářet úspěšnou reklamu a jak je v současné době nesmírně důležitá schopnost dobře ovládat počítače. Na závěr proběhla diskuse o studiu na VŠE a jiných praktických radách, které napomáhají k volbě dobrého zaměstnání. Doporučil žákům založit si profil na platformě Linkedin, kde si mohou sami vyhledávat zaměstnání, nebo jsou sami oslovováni společnostmi.