Co mě inspirovalo!

Kresba dívky s rouškou a ochrannými brýlemi

Žáci 1. C si v rámci hodiny anglického jazyka měli připravit projekt na téma „Co mě inspirovalo v poslední době“. Měli rozvinout svou fantazii a připravit něco kreativního. Mnoho z nich se na chvíli stalo pekaři, malíři i umělci. Cílem bylo povědět svým spolužákům, co je k tomu motivovalo, a jak prožívají své dny v této těžké době. Myslím, že malba od jedné z nich to skutečně vystihuje.