Matematický klokan 2021

postavička klokana složená z papíru

V pátek 19. března 2021 se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

 

Blahopřejeme nejlepším řešitelům soutěže z naší školy:

kategorie JUNIOR – Helena V. (1. E)

kategorie STUDENT – Marian F. (4. C)