Ředitelský den

Dne 15. dubna 2024 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky ředitelský den, výuka se nekoná.