Ředitelský den

27. a 28. června 2018 vyhlašuje ředitelka školy ředitelský den. Výuka se nekoná.