Třídní schůzky a Rada rodičů

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce na třídní schůzky za 1. čtvrtletí šk. roku 2022/2023, které se konají 15. 11. 2022 od 17:30 h v kmenových třídách. Ve stejný den se uskuteční od 17 h i Rada rodičů v uč. č. 302, 3. patro.