Projekt Piktogramy

foto skupin 3. E
V hodinách grafiky na PC se žákyně a žáci 3. E komplexně seznámili s obtížnou disciplínou vektorové grafiky – s tvorbou piktogramů. Projekt Piktogramy zahrnoval několik fází, které postupně vedly až k dokončení vlastní sady piktogramů.
Nejprve probíhalo focení piktogramů ve veřejném prostoru. Úlovky jsme společně hodnotili z hlediska grafické úrovně, umístění, vhodnosti použití atp. Viděli jsme řadu špatných příkladů, u kterých zaznívaly pojmy jako nejednotnost, vizuální smog nebo nadbytečnost. Dobré příklady se naopak staly cennou inspirací.
Poté se žákyně a žáci pustili do vlastní tvorby ve vektorovém editoru Adobe Illustrator. Každý se pokusil vytvořit vlastní originální sadu piktogramů, která by odpovídala všem kritériím.
Na závěr proběhlo společné hodnocení vzniklých sad piktogramů. Ceněna byla originálnost a samozřejmě také úroveň grafického zpracování. Při výběru nejkvalitnějších sad jsme diskutovali s použitím věcných argumentů.
Žákyně a žáci 3. E tento projekt výborně zvládli. Věřím, že si všichni odnesli řadu cenných zkušeností a zvýšili svou odbornost v oblasti grafiky ve veřejném prostoru.
Jan Hrabák