Obvodní kolo dějepisné olympiády

účastníci soutěže

Ve středu 17. ledna 2024 proběhlo obvodní kolo dějepisné olympiády za Prahu 1 ve Středisku volného času Jednička. Naše škola se soutěže zúčastnila jako jediná z obchodních akademií. Jelikož termín soutěže připadl zároveň na týden uzavírání známek za 1. pololetí, zúčastnili se z původně zamýšlené tříčlenné sestavy pouze Ekateryna Krylova (4. C) a Matěj Manich (4. D).

V konkurenci velkého zastoupení gymnázií obsadila Ekateryna 17. místo a Matěj 23. místo.

Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že za rok dopadneme lépe a do krajského kola postoupíme.

Martin Vychytil