Program Bezpečné klima v třídním kolektivu

Žáci v průběhu programu

V předvánočním týdnu naše třída absolvovala velmi přínosný workshop zaměřený na teambuilding se dvěma sympatickými instruktory z agentury Wenku. Pomocí jednoduchých her a aktivit se nám podařilo nejen poznat své spolužáky v trochu jiném světle, ale i naučit se lépe komunikovat. Některé činnosti vyžadovaly organizační schopnosti, a proto vynikly zejména vůdčí typy, jindy se naopak od nás vyžadovala strategie, a tak se vedení ujali kreativnější jedinci. V programu si každý našel to svoje, avšak hlavní bylo to, že se všichni zapojili a stmelil se tak kolektiv třídy. I přes zábavnou formu aktivit jsme měli možnost získat spoustu užitečných zkušeností, ať už se jednalo o týmovou spolupráci nebo schopnost dodržovat deadliny, umění se zřetelně vyjadřovat, ale i prosté naslouchání svým spolužákům – našim případným budoucím kolegům a kolegyním.

Filip Sabadoš, 2. A