Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025

Ředitelka Obchodní akademie Dušní podle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Kritéria přijímacího řízení 2024