Praktická maturitní zkouška 2023

Praktická maturitní zkouška se koná pro obory Ekonomického lycea a Informatiky 26. dubna 2023 a pro obor Obchodní akademie 27. dubna 2023.