Exkurze Mondi Štětí, a. s.

Skupinové foto před firmou

V úterý 16. dubna t. r. se naše třída 2. A za doprovodu paní profesorky Vysloužilové a paní profesorky Zajícové vydala na exkurzi do firmy Mondi ve Štětí, která vyrábí obalový papír. Ráno v 8:30 jsme se autobusem z Kobylis vydali na cestu. Když jsme dorazili na místo, usadili jsme se do zasedačky a vyčkali jsme na příchod zaměstnance firmy, který nás po firmě prováděl. Nejdříve nám pověděl o historii firmy, později jsme dostali ochranné pomůcky (vestu, helmu a špunty do uší), a konečně jsme šli do jedné z výrobních hal ležících na rozlehlém pozemku. Zde jsme spatřili obrovské stroje v provozu, které zrovna vyráběly papír. Viděli jsme balící středisko, kam se nařezaný papír dopraví a zabalí se pro odběratele. Během prohlídky nám pan průvodce sděloval informace o firmě a popisoval celý proces výroby papíru. Prohlídka firmy Mondi nám umožnila nahlédnout do zajímavého výrobního procesu, cirkulárního systému fungování této ve střední Evropě největší výrobny obalového papíru. Exkurze se nám moc líbila a za tuto možnost moc děkujeme vyučujícím a všem, kdo se podíleli na organizaci. (Jakub Votava)